Stadslandbouw Zutphen

In september 2014 zijn we op stadsgoed Helbergen in Zutphen begonnen met de aanleg van een permacultuurtuin met als doel het telen van groente & kruiden op een ecologische manier, dus zonder gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen.

Dit is een tijdelijke locatie waar we in ieder geval tot en met 2021 gebruik van mogen maken. Het terrein is een beoogde woningbouwlocatie van de gemeente Zutphen. Op het terrein zitten meer duurzame initiatieven, zo is hier de Stadswerkplaats gevestigd, zijn er school- en moestuinen en ligt naast onze tuin de ‘uitloper’ van het ecologisch stadspark naar de IJssel toe.

Permacultuur

In de permacultuur wil je zoveel mogelijk gebruikmaken van vaste voedselgewassen omdat dit voedselzekerheid geeft. Maar veel van deze gewassen hebben meerdere jaren nodig om tot volle wasdom te komen en oogst te geven. Geen handige combi op een tijdelijke locatie! Daarom hebben we er bewust voor gekozen om veel met eenjarige gewassen te werken in combinatie met vaste planten die wel snel oogst geven (o.a. rabarber, Welsh Onion, diverse kruiden).

Onze gewassen staan in een polycultuur dus min of meer door elkaar heen. We dekken de grond af met organisch materiaal (mulchen) en bewerken de grond zo weinig mogelijk en indien nodig alleen oppervlakkig.

We proberen kringlopen zo klein mogelijk te houden. Organisch materiaal dat we niet willen mulchen composteren we, we vangen regenwater op om dit weer te gebruiken en blad dat ieder najaar door de gemeente in de buurt van de tuin geveegd wordt, gebruiken we in de tuin om te mulchen of te composteren.

De combinatie met andere duurzame initiatieven op hetzelfde terrein past natuurlijk ook erg goed in het gedachtegoed van permacultuur!

Productie

Al onze producten worden vers geoogst en lokaal verkocht. Zo willen we bijdragen aan het ontstaan van een lokale voedseleconomie. Wij denken dat de stad meer voedsel binnen haar grenzen kan produceren. Dat is goed voor bedrijvigheid en werkgelegenheid en het is goed voor behoud van natuur en milieu. En het levert gezond en duurzaam voedsel op.

Ervaring opdoen

Op deze 2000  m2 grote tuin willen we laten zien dat er op een relatief klein stuk grond een grote hoeveelheid en gevarieerd aanbod aan groente en kruiden geteeld kan worden. Met de opgedane ervaring willen we andere stadslandbouwinitiatieven ondersteunen.

Verborgen blokken

Rondleidingen

Zaterdag 1 juni organiseert Stadslandbouw Zutphen een rondleiding voor mensen die geïnteresseerd zijn in stadslandbouw. Tijdens deze rondleiding vertelt Jan Schenk over het ontstaan, de filosofie en de werkwijze van dit project.

Deze rondleiding is vooral bedoeld voor mensen die overwegen om te starten met stadslandbouw. Maar ook stadslandbouwers die al bezig zijn worden uitgenodigd om te kijken hoe we het in Zutphen aanpakken en om ervaringen uit te wisselen.

Stadslandbouw Zutphen is te vinden aan De Waarden 309 in Zutphen. De rondleiding start om 11 uur, vanaf 10.45 uur staat de koffie/thee klaar. Deelname is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Aanmelden vooraf is niet nodig.

‘s Middags is er een Open Tuin voor (potentiële) klanten van Stadslandbouw Zutphen. De hele dag is er de mogelijkheid om groente en honing te kopen.

We organiseren enkele keren per jaar een open dag, houd de agenda op deze website in de gaten voor de data. Wilt u met uw organisatie een keer een rondleiding? Informeer bij ons naar de mogelijkheden.