Onze privacyverklaring

Permacultuur Centrum Nederland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

1. Cursus of workshop

Om deel te nemen aan een cursus, jaaropleiding of workshop vult u een inschrijfformulier in. Deze door u verstrekte persoonsgegevens (voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats, email, telefoon, geboortedatum en beroep/ activiteit) gebruiken we alleen ten behoeve van de betreffende cursus (voor het geven van informatie, het voeren van administratie en voor de inhoudelijke voorbereiding) en om u de nieuwsbrief toe te sturen.

Op verzoek kunt u de gegevens na afloop van de overeenkomst uit ons bestand laten verwijderen.

De gegevens, met uitzondering van voor- en achternaam en e-mailadres die we blijven gebruiken voor het toezenden van de nieuwsbrief, verwijderen we twee jaar na beëindiging van de overeenkomst uit ons bestand.

2. Nieuwsbrief

Via de website kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van de nieuwsbrief. De door u ingevulde persoonsgegevens (voornaam, achternaam en e-mailadres) gebruiken we uitsluitend en alleen om u onze nieuwsbrieven toe te sturen.

Zolang we nieuwsbrieven blijven sturen, bewaren we deze gegevens.

Onder elke nieuwsbrief staat een link waarmee u zich direct kunt afmelden. U zult dan geen nieuwsbrieven meer ontvangen.

Permacultuur Centrum Nederland verstrekt persoonsgegevens uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Permacultuur Centrum Nederland.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt dan contact op via mail@permacultuur.org.

Ten slotte willen wij u op de mogelijkheid wijzen om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Permacultuur Centrum Nederland
Kluizeweg 430,
6815 ER Arnhem
Tel. +31648825299
KvK-nummer 8157360

www.permacultuur.org

mail@permacultuur.org