Sociale Permacultuur

Organiseren vanuit vertrouwen

In de afgelopen jaren is er binnen de permacultuur meer aandacht gekomen voor de samenwerking tussen mensen onderling. Dat is niet verwonderlijk want permacultuurprojecten zijn meestal samenwerkingsprojecten. Ze zijn dus voor hun succes afhankelijk van de kwaliteit van de samenwerking. De vraag is daarom welke natuurlijke principes gelden voor de samenwerking. En of we organisaties kunnen ontwerpen op dezelfde manier als tuinen.

Vandaag de dag zien we dat in bijna alle geledingen van de samenleving de samenwerking tussen mensen onder druk staat. Wantrouwen lijkt steeds meer het leidende principe van de manier van organiseren te zijn. Dat levert organisaties op waarvoor het niet prettig is om te werken. Het leidt tot systemen waar de rem op zit, waar de dynamiek ontbreekt en waar menselijke motivatie en potentieel worden verspild. De vraag is daarom hoe we vertrouwen weer als uitgangspunt van organiseren kunnen gaan nemen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat organisaties niet alleen effectief zijn maar ook dat ze goed voor de mensen zijn en dat ze het goede blijven nastreven?

Binnen Permacultuur Centrum Nederland zijn we al enkele jaren met deze vraag bezig. Uitgangspunt is net als bij permacultuur om zoveel mogelijk met de natuur mee te werken. Toegepast in het sociale betekent het dat we organisaties willen die passen bij de (sociale) natuur van de mens. We onderzoeken welke algemene ontwerpprincipes gelden voor samenwerking tussen mensen. En we willen op basis van deze principes toewerken naar sociale ontwerpen.

Sociale ontwerpen gaan over vragen zoals leiderschap, inclusiviteit, besluitvorming en communicatie. Hoe ga je binnen het project dat je bent gestart, met die vragen om? Hoe leg je binnen je organisatie de basis voor een op vertrouwen berustende samenwerking?

Voor antwoorden op de vele vragen rondom sociale ontwerpen hebben we gekeken binnen permacultuur (onder andere Looby Macnamara: Permacultuur in je Persoonlijke & Sociale leven) en bij tradities die goed aansluiten bij permacultuur, zoals:

  • Scott Peck – community building
  • Frederic Laloux – zelforganisatie
  • Daniel Ofman – integraal leiderschap
  • Hans Wopereis – organisatie en cultuur
  • Mark van Vugt – evolutionaire leiderschapstheorie

Ons aanbod

Een dagdeel kennismaking met organiseren vanuit vertrouwen: naast inzicht in een aantal basisprincipes van eigentijdse organisaties gaat het vooral om ervaren. Wat moeten we loslaten van onze oude gewoontes om tot werkelijke uitwisseling te komen? Welke ideeën en overtuigingen verhinderen de vorming van nieuwe organisatievormen?

Een vierdaagse cursus sociale permacultuur: De cursus sociale permacultuur volgt globaal de indeling ik-wij-het van Daniël Ofman. Het eerste deel gaat over het individu in relatie tot de groep;  het tweede deel over de groepscultuur en het derde deel over de taak van de groep. In het vierde deel brengen we de lijnen samen en werken we toe naar een sociaal ontwerp. Deelnemers (individueel of groep) nemen hun eigen casus of project mee.

  • Deze cursus staat momenteel niet geboekt.

Begeleiding: voor groepen die diepgang én verbinding in de samenwerking nastreven. We werken volgens de ontwerpcyclus van observeren, analyseren, ontwerpen en uitvoeren. Begeleiding is participatief met een hopelijk katalyserende en verhelderende rol.

Neem contact op voor meer informatie.