Sociale Permacultuur

Organiseren vanuit vertrouwen

In de afgelopen jaren is er binnen de permacultuur meer aandacht gekomen voor de samenwerking tussen mensen onderling. Dat is niet verwonderlijk want permacultuurprojecten zijn meestal samenwerkingsprojecten. Voor hun succes zijn ze afhankelijk van hoe de samenwerking verloopt. Vanuit Permacultuur Centrum Nederland willen wij organisaties en initiatiefnemers helpen om die samenwerking te optimaliseren.

In onze benadering staat het begrip vertrouwen centraal. Om ons heen zien we dat de samenleving in toenemende mate wordt georganiseerd op basis van wantrouwen. Dat is jammer want het is geen prettige manier van werken en bovendien gaan processen steeds moeizamer. Er komt zand in de machine.

Vertrouwen kun je zien als  de vruchtbare bodem waarop een plantengemeenschap gedijt. Bij onachtzaam gebruik spoelt het vertrouwen weg en neemt de productiviteit af. Maar met de juiste maatregelen bouwt het zich ook weer op en kan de samenwerking vleugels krijgen.

De vraag is hoe we vertrouwen weer kunnen terugbrengen in de samenwerking. In onze visie is dat ten eerste door zoveel mogelijk met de natuur te werken en dus aan te sluiten bij de sociale natuur van de mens. Ten tweede nemen we als uitgangspunt dat organisaties complexe systemen zijn, die niet maakbaar zijn, hoogstens beïnvloedbaar.

Sociale permacultuur gaat over onderwerpen zoals leiderschap, besluitvorming en communicatie. Maar meer nog gaat sociale permacultuur over loslaten, jezelf leren kennen, echt contact maken en het vertrouwen krijgen dat de wijsheid van een menselijke groep ver uitstijgt boven die van een enkel individu.

Ons aanbod

Ons aanbod op het vlak van sociale permacultuur bestaat op dit moment uit het volgende:

Een dagdeel kennismaking met Organiseren vanuit vertrouwen. Naast inzicht in een aantal basisprincipes van eigentijdse organisaties gaat het in de workshop vooral om ervaren. Wat moeten we loslaten en wat komt ervoor in de plaats? Het is een korte introductie op sociale permacultuur voor wie wil weten wat het begrip inhoudt en/ of overweegt de cursus te gaan volgen.

Een vierdaagse cursus sociale permacultuur. In de cursus sociale permacultuur leer je hoe  je met de principes van permacultuur nieuwe organisaties kunt ontwerpen. Je verwerft ervaring en inzicht in thema’s zoals zelforganisatie, communicatie, leiderschap en besluitvorming en door veel te doen en te ervaren leer je de zachte waarden van samenwerken kennen.

BegeleidingGroepen die diepgang én verbinding in de samenwerking nastreven, kunnen we misschien verder helpen. We werken volgens de ontwerpcyclus van observerenanalyserenontwerpen en uitvoeren. De begeleiding is participatief met een hopelijk katalyserende en verhelderende rol.

Neem contact op voor meer informatie.

Een lezing over sociale permacultuur. Een verhelderend verhaal over het belang van sociale permacultuur en wat wij daaronder verstaan, gevolgd door een ervaringsgerichte oefening en uitwisseling. We komen graag luisteren en vertellen.

Neem contact op als je deze lezing wilt organiseren.