Sociale Permacultuur

In de afgelopen jaren is er binnen de permacultuur meer aandacht gekomen voor de samenwerking tussen mensen onderling. Een interessante vraag is hoe methoden van permacultuur kunnen worden toegepast op menselijke systemen. Kunnen we de manier waarop we samenwerken en samenleven net zo ontwerpen als tuinen? En hoe gaat dat dan in zijn werk?

Vandaag de dag zien we dat in bijna alle geledingen van de samenleving de samenwerking tussen mensen onder druk staat. Wantrouwen lijkt steeds meer het leidende principe van de manier van organiseren te zijn. Dat levert niet alleen organisaties op die niet prettig zijn om voor te werken; maar het is ook erg inefficiënt en niet duurzaam.  Het leidt tot verspilling van menselijk potentieel en motivatie. De vraag is hoe we vertrouwen weer als uitgangspunt van organiseren kunnen gaan nemen. Hoe kunnen we  de meerwaarde van samenwerking echt gaan benutten?

Als deelnemer aan de cursus Sociale Permacultuur ga je samen met anderen actief met deze vragen aan de slag. We onderzoeken de sociale permacultuur vanuit verschillende invalshoeken. Uitgangspunt is uiteraard permacultuur. Dat betekent kort gezegd dat we zoveel mogelijk met de natuur meewerken. Toegepast in het sociale betekent het dat we organisaties willen die passen bij de (sociale) natuur van de mens. Daarom gaan we onderzoeken welke ontwerpprincipes gelden voor samenwerking tussen mensen. En we gaan op basis van deze principes een sociaal ontwerp maken.

Het Ik-Wij-Het-model van Daniel Ofman. Afbeelding gemaakt door Chantal van Genderen.

Opbouw van de cursus

De cursus bestaat uit vier blokken, die globaal het schema ‘ik – wij  – het’ volgen; het eerste blok is inleidend en gaat over de uitgangspunten van sociale permacultuur; in het tweede blok kijken we naar het ‘ik’ in relatie tot de organisatie; in het derde blok onderzoeken we de groepsdynamiek (het ‘wij’); en in het vierde blok gaan we dieper in op het ‘het’, ofwel de taak van de organisatie. Naast permacultuur (onder andere Looby Macnamara: Permacultuur in je Persoonlijke & Sociale leven) halen we inspiratie uit tradities die goed aansluiten bij permacultuur.

Voorbeelden zijn:

  • Scott Peck – community building;
  • Frederic Laloux zelforganisatie;
  • Daniel Ofman – integraal leiderschap;
  • Hans Wopereis – organisatie en cultuur.

Na afloop van de cursus:

  • heb je een beeld van wat sociale permacultuur inhoud;
  • ben je bekend met de principes van sociale permacultuur en weet je hoe je deze succesvol kunt toepassen;
  • begrijp je het belang van sociaal ontwerp in verschillende contexten;
  • heb je handvatten aangereikt gekregen om in je eigen leven aan de slag te gaan met sociale permacultuur.

Deelnemers aan de cursus kunnen hun eigen initiatief/ project als casus inbrengen.

Docenten

Docenten van de cursus zijn Caroline Siepman en René Röell.

Caroline (www.carolinesiepman.nl) is werkzaam geweest als logopedist, zit in de redactieraad van het Permacultuur Magazine en heeft zich de afgelopen jaren verdiept in sociale permacultuur. “Ik heb met name veel affiniteit met communicatie en kijk graag naar het geheel van relaties binnen systemen. Het is mooi om te zien dat in groepen waarin mensen echt naar elkaar luisteren prachtige processen ontstaan. De ontwikkeling van een midden is daarbij essentieel.”

René Röell is bioloog, milieu-deskundige en coördinator van Permacultuur Centrum Nederland. “Ik kijk op twee manieren naar de sociale permacultuur; ten eerste vanuit de biologie, die stelt dat de mens bij uitstek een sociaal wezen is. Dat lijkt misschien niet zo – als je zo om je heen kijkt – maar we zijn dan ook ver van onze biologische wortels  afgedreven. En ten tweede vanuit de systeemtheorie: Mensen passen zich altijd aan aan het systeem waarbinnen ze werken. Als je verandering wilt, richt je dan niet op het veranderen van mensen maar onderzoek hoe je systemen kunt ontwerpen die onze natuurlijke aanleg voor sociaal gedrag weer tot zijn recht laat komen.”

Cursusdata

Vrijdag en zaterdag 1 en 2 juni en 15 en 16 juni 2018, alle dagen van 10 tot 17 uur.

De aangekondigde cursus gaat niet door. Binnenkort worden nieuwe data bekend gemaakt via deze website en de nieuwsbrief.

Plaats

De cursuslocatie is ‘t Huukske, Mauritsstraat 22 te Arnhem – op 10 min lopen van CS Arnhem.

Kosten

De kosten voor de cursus Sociale Permacultuur bedragen € 340,- inclusief lesmateriaal, koffie/thee en soep bij de lunch.

Voor mensen met een lastige inkomenspositie is er een aantal plaatsen met korting. Neem hiervoor contact op zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken.

Opgave

Er kunnen 6 tot 12 mensen deelnemen.

Meer informatie en opgave via mail@permacultuur.org.