Sociale Permacultuur

Organiseren vanuit vertrouwen

Permacultuurprojecten beginnen altijd met de mensen. Of je nu een buurttuin aanlegt, een voedselbos opstart of aan een woongroep deelneemt, je werkt samen en je leeft samen met andere mensen. Daarom is het belangrijk dat de samenwerking goed verloopt.

Vanuit de permacultuurfilosofie helpen wij groepen om de samenwerking leuker, losser en creatiever te maken. Net als ecosystemen kunnen groepen mensen zichzelf prima organiseren. Daar hoeven ze niet zoveel voor te doen. Dat het in de praktijk vaak anders gaat, heeft vooral te maken met heersende opvattingen over controle, regels en maakbaarheid.

In onze permacultuurbenadering staat het begrip vertrouwen centraal. Vertrouwen kun je zien als de vruchtbare bodem waarop groepen gedijen. Als er vertrouwen is, gaan processen vanzelf, komen er mooie dingen tot stand en is de ervaring verrijkend voor wie er deel van uitmaakt.

Ons aanbod

Met sociale permacultuur willen wij handvatten geven voor het opbouwen van vertrouwen in organisaties. Ons aanbod bestaat op dit moment uit het volgende:

Een lezing sociale permacultuur. Een verhelderend verhaal over het belang van sociale permacultuur en wat wij daaronder verstaan, gevolgd door een ervaringsgerichte oefening en uitwisseling. We komen graag luisteren en vertellen. Neem contact op als je deze lezing wilt organiseren.

Een dagworkshop Organiseren vanuit vertrouwenNaast inzicht in een aantal basisprincipes van eigentijdse organisaties gaat het in de workshop vooral om ervaren. Wat moeten we loslaten en wat komt ervoor in de plaats? Het is een korte introductie in sociale permacultuur voor wie wil weten wat het begrip inhoudt en ermee aan de slag wil. Neem contact op voor meer informatie over de workshop.

Een vierdaagse Cursus sociale permacultuur. In de cursus sociale permacultuur leer je hoe je met principes van permacultuur de samenwerking binnen jouw bedrijf, woongroep of vrijwilligersinitiatief opnieuw vorm kunt geven. Een deel gaat over de grondslagen, zoals systeemtheorie en evolutionaire psychologie; een deel gaat over de praktische thema’s zoals communicatie, leiderschap en besluitvorming. En een deel gaat over de zachte waarden van samenwerken: contact maken, jezelf leren kennen en waarnemen wat er speelt in de groep. De cursus is bij uitstek geschikt voor bestaande groepen en organisaties. Neem contact op voor meer informatie.

Begeleiding. Groepen die zich hebben voorgenomen hun leefomgeving volgens natuurlijke principes in te richten, willen we graag begeleiden. Denk aan buurttuin, voedselbos of bedrijfstuin. We werken volgens de ontwerpcyclus van observeren, analyseren, ontwerpen en uitvoeren. Naast een plan komt er ook diepgang en verbinding in de samenwerking tot stand. De tuin als metafoor van de organisatie! Neem contact op voor meer informatie.