Permacultuurcursus 2019-2020

De vernieuwde permacultuurcursus van Permacultuur Centrum Nederland geeft je een brede basis in theorie, grondslagen en toepassingen van permacultuur.

De cursus bestaat uit drie afzonderlijke blokken, namelijk een inleidend blok, een blok gericht op het ontwerpen van de fysieke omgeving en een blok over de sociale kant van permacultuur.

Met de cursus willen we bereiken:

  • dat je inzicht verwerft in de samenhang van ecologische, sociale en economische processen, gekoppeld aan een visie op de toekomst; hoe zijn we historisch gezien op dit punt van crisis beland en hoe gaan we van hieruit verder?
  • dat je je gesterkt voelt door een innerlijk weten over de koers die je gaat volgen, welke acties je gaat nemen en wat jouw rol in het geheel is;
  • en dat je de benodigde kennis en vaardigheden verwerft die je kunt toepassen bij het maken van een permacultuurontwerp en het vinden van je weg in permacultuuroplossingen.

De ‘lessen’ van deze permacultuurcursus zijn meer dan alleen kennisoverdracht; ze zijn tegelijk een collectief proces en voor veel deelnemers is de cursus ook een individuele zoektocht. Als docenten staan we niet vanuit een alwetende houding ‘voor de klas’ maar willen we een sfeer creëren van gezamenlijk leren op verschillende niveaus.

Uiteraard zijn de werkvormen hier een afspiegeling van. Lesdagen kennen een afwisseling van kennisoverdracht, interactief werken (oefeningen, groepsopdrachten) en dialoog over thema’s. In elk van de drie blokken komen ontwerpopdrachten voor (zowel individueel als met de groep) die ontleend zijn aan bestaande situaties.

Inhoud van de cursus

De cursus bestaat uit drie blokken. Elk blok omvat vier dagen met afwisselend oefeningen en theorie. Om het tweede en/of derde blok te volgen is het noodzakelijk dat je het eerste blok hebt afgerond.

Blok 1 is een introductie tot permacultuur. We gaan in dit blok in op de beginselen van systeemdenken, de ethische principes, de ontwerpprincipes, de co-evolutie van het leven op Aarde en de geschiedenis van de mensheid en de landbouw. Docenten: René Röell en Marc Siepman

Blok 2 gaat over fysieke systemen zoals bodem, planten, plantengemeenschappen, voedselbossen, wonen en bouwen. Docenten: Manon Best, Marc Siepman en Jan Schenk.

Blok 3 gaat over de sociale systemen en economie: hoe kunnen we organiseren op basis van vertrouwen, hoe krijgen we gezondheid in een systeem, hoe gaan we over van een economie van schaarste naar een economie van overvloed. Docenten: René Röell, Caroline Siepman en Marc Siepman.

Docenten

Manon Best, René Röell, Jan Schenk, Caroline Siepman en Marc Siepman.

Plaats en data van de cursus 2019-2020

Stadstuin Kweekland, Dalweg 80, 6821 JP Arnhem

Blok

1

2

3

Data

vrijdag 25 oktober en 1, 22 en 29 november 2019

vrijdag 20 en 27 maart en 17 en 24 april 2020

vrijdag 8 en 15 mei en 5 en 12 juni 2020

Tijden

10 – 17 uur

10 – 17 uur

10 – 17 uur

De Kleine Wiel, Karl Marxstraat 101, 6663 LA Lent

Blok

1

Data

vrijdag 17 en 24 januari en 7 en 14 februari 2020

Tijden

10 – 17 uur

Het Middenhuis, Rietgors 22, 8121JZ Olst

Blok

1

2

Data

vrijdag 6 en 13 maart en 10 en 17 april 2020

vrijdag 18 en 25 september en 16 en 23 oktober 2020

Tijden

10 – 17 uur

10 – 17 uur

Kosten

Blok 1, 2 en 3:

Blok 1 & 2 óf blok 1 & 3:

Alleen blok 1:

€850,- voor particulieren, €1275,- voor werkgevers

€575,- voor particulieren, €850,- voor werkgevers

€300,- voor particulieren, €450,- voor werkgevers

Voor studenten(<27 jaar en voltijds) geldt een korting van 50%.

De kosten mogen nooit een belemmering zijn om deel te nemen. Neem contact met ons op zodat we samen kunnen kijken naar een manier waarop je toch deel kunt nemen. Als je juist meer te besteden hebt, kun je mensen met een klein budget steunen door een extra donatie te doen.

Alle prijzen zijn inclusief koffie, thee, exclusief lunch (pot luck).

Wij streven geen winst na. Geld is voor ons niet het doel, maar een middel om ons werk te kunnen blijven doen. Meer weten over de achtergrond? Lees hier meer.

Opgave

Voor meer informatie over deelname aan de jaaropleiding en voor inschrijving kun je een bericht sturen via de contactpagina.

De cursus gaat door bij minimaal 6 deelnemers.