Permacultuurcursus

Permacultuur heeft zich ontwikkeld tot een terrein met vele toepassingen. Die liggen op het vlak van tuinen, stadslandbouw, voedselbossen en integrale landschappen. En steeds meer ook op andere terreinen zoals gezondheid, sociaal welzijn, maatschappij en persoonlijke ontwikkeling.

De vernieuwde permacultuurcursus van Permacultuur Centrum Nederland is bedoeld om voor al deze toepassingen een brede basis in theorie, grondslagen en technieken van permacultuur te geven.

De cursus verschaft je de benodigde kennis en vaardigheden om een permacultuurontwerp te maken en om je weg te vinden in de vele mogelijkheden die permacultuur biedt. Een online reader met verwijzingen en leesmateriaal maakt daarvoor deel uit van de cursus.

De cursus geeft je inzicht in de samenhang van ecologische, sociale en economische processen en hiermee hopelijk ook een doorkijk naar een betekenisvolle toekomst.

Ten derde hopen wij, als docenten, dat je jezelf door de cursus gesterkt gaat voelen over de koers die je wilt volgen en de acties die je gaat nemen. En we hopen dat je je daarbij gesteund weet door je medecursisten en door de mensen van de permacultuurgemeenschap.

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit vier delen van elk drie dagen, waarbij we de systematiek van de ontwerpcyclus volgen. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

Deel 1 Observatie – een introductie tot permacultuur; beginselen van systeemdenken; ethische principes; indicatorplanten; leven op Aarde; bodem. Daarnaast doen we praktische oefeningen op het vlak van systeemdenken en observatie.

Deel 2 Analyse – toepassingen van permacultuur; spiralen van overvloed; bodem, water & schimmels; klantinterview; geschiedenis van de mensheid; ecologisch bouwen. In groepjes van 4 à 5 deelnemers wordt een begin gemaakt met een real time praktijkopdracht.

Deel 3 Ontwerp – permacultuur ontwerpprincipes; polyculturen; zones en sectoren; excursie; eetbare haag; voedselbossen; composteren; verdienmodellen. In dit deel zijn de oefeningen vooral gericht op het ontwerpen.

Deel 4 Implementatie – evolutie van samenwerking; besluitvorming; doelen & hulpbronnen; economie; communicatie en community; de plaats van het sociale; ik-en-de-groep. Oefeningen zijn gericht op organiseren op basis van vertrouwen.

De ‘lessen’ van deze permacultuurcursus zijn meer dan alleen kennisoverdracht; ze zijn tegelijk een collectief proces en voor veel deelnemers ook een individuele zoektocht. Met de lessen willen we een sfeer creëren van gezamenlijk leren op verschillende niveaus. De werkvormen zijn hier een afspiegeling van. Lesdagen kennen een afwisseling van kennisoverdracht, interactief werken (oefeningen, groepsopdrachten) en dialoog over thema’s.

Docenten

We geven les in koppels van twee docenten, zodat er diversiteit is in benadering en ruimte voor individuele vragen. Docenten zijn:

René Röell, Jan Schenk, Caroline Siepman en Marc Siepman.

Data en locaties

Liessel NB – zomer 2022 – meer info

Opgave

Voor meer informatie over deelname aan de jaaropleiding en voor inschrijving kun je een bericht sturen via de contactpagina.

De cursus gaat door bij minimaal 8 deelnemers.