Permacultuurcursus

De vernieuwde permacultuurcursus van Permacultuur Centrum Nederland geeft je een brede basis in theorie, grondslagen en toepassingen van permacultuur.

De cursus bestaat uit drie delen, namelijk een inleidend deel, een deel gericht op het ontwerpen van de fysieke omgeving en een deel over de sociale kant van permacultuur.

Met de cursus willen we bereiken dat je de benodigde kennis en vaardigheden opdoet om een permacultuurontwerp te maken en om je weg te vinden in de vele mogelijkheden die permacultuur biedt. Een online reader met verwijzingen en leesmateriaal maakt daarvoor deel uit van de cursus.

Daarnaast hopen we dat je inzicht verwerft in de samenhang van ecologische, sociale en economische processen en dat je dit inzicht kunt koppelen aan een visie op de toekomst.

Voorts willen we dat je je gesterkt gaat voelen door een innerlijk weten over welke koers je zelf gaat volgen en welke acties je gaat nemen. En we hopen dat je je daarbij gesteund weet door medestanders van de permacultuurgemeenschap.

De ‘lessen’ van deze permacultuurcursus zijn meer dan alleen kennisoverdracht; ze zijn tegelijk een collectief proces en voor veel deelnemers is de cursus ook een individuele zoektocht. Als docenten staan we niet vanuit een alwetende houding ‘voor de klas’ maar willen we een sfeer creëren van gezamenlijk leren op verschillende niveaus.

Uiteraard zijn de werkvormen hier een afspiegeling van. Lesdagen kennen een afwisseling van kennisoverdracht, interactief werken (oefeningen, groepsopdrachten) en dialoog over thema’s. In elk van de drie blokken komen ontwerpopdrachten voor (zowel individueel als met de groep) die ontleend zijn aan bestaande situaties.

Inhoud van de cursus

De cursus bestaat uit drie delen. Elk deel omvat vier dagen met afwisselend oefeningen en theorie.

Deel 1 is een introductie tot permacultuur. We gaan in dit blok in op de beginselen van systeemdenken, de ethische principes, de ontwerpprincipes, de co-evolutie van de Aarde en het leven op Aarde en de geschiedenis van de mensheid. Daarnaast doen we praktische oefeningen op het vlak van observatie en wordt er in groepen gewerkt aan praktijkopdrachten. Docenten: René Röell en Marc Siepman.

Deel 2 gaat over fysieke systemen zoals bodem, planten, plantengemeenschappen, voedselbossen, wonen en bouwen. Docenten: Jan Schenk en Marc Siepman.

Deel 3 gaat over de sociale systemen en economie: hoe kunnen we organiseren op basis van vertrouwen, hoe krijgen we gezondheid in een systeem, hoe gaan we over van een economie van schaarste naar een economie van overvloed. Docenten: René Röell en Caroline Siepman.

Docenten

René Röell, Jan Schenk, Caroline Siepman en Marc Siepman.

Data en locaties

Nijmegen – voorjaar 2022 – meer info

Opgave

Voor meer informatie over deelname aan de jaaropleiding en voor inschrijving kun je een bericht sturen via de contactpagina.

De cursus gaat door bij minimaal 8 deelnemers.