Permacultuurcursus

De vernieuwde permacultuurcursus van Permacultuur Centrum Nederland geeft je een brede basis in theorie, grondslagen en toepassingen van permacultuur.

De cursus bestaat uit drie afzonderlijke blokken, namelijk een inleidend blok, een blok gericht op het ontwerpen van de fysieke omgeving en een blok over de sociale kant van permacultuur.

Met de cursus willen we bereiken dat je de benodigde kennis en vaardigheden opdoet om een permacultuurontwerp te maken en om je weg te vinden in de vele mogelijkheden die permacultuur biedt. Een online reader met verwijzingen en leesmateriaal maakt daarvoor deel uit van de cursus.

Daarnaast hopen we dat je inzicht verwerft in de samenhang van ecologische, sociale en economische processen en dat je dit inzicht kunt koppelen aan een visie op de toekomst.

Voorts willen we dat je je gesterkt gaat voelen door een innerlijk weten over welke koers je zelf gaat volgen en welke acties je gaat nemen. En we hopen dat je je daarbij gesteund weet door medestanders van de permacultuurgemeenschap.

De ‘lessen’ van deze permacultuurcursus zijn meer dan alleen kennisoverdracht; ze zijn tegelijk een collectief proces en voor veel deelnemers is de cursus ook een individuele zoektocht. Als docenten staan we niet vanuit een alwetende houding ‘voor de klas’ maar willen we een sfeer creëren van gezamenlijk leren op verschillende niveaus.

Uiteraard zijn de werkvormen hier een afspiegeling van. Lesdagen kennen een afwisseling van kennisoverdracht, interactief werken (oefeningen, groepsopdrachten) en dialoog over thema’s. In elk van de drie blokken komen ontwerpopdrachten voor (zowel individueel als met de groep) die ontleend zijn aan bestaande situaties.

Inhoud van de cursus

De cursus bestaat uit drie blokken. Elk blok omvat vier dagen met afwisselend oefeningen en theorie. Om het tweede en/of derde blok te volgen is het noodzakelijk dat je het eerste blok hebt afgerond.

Blok 1 is een introductie tot permacultuur. We gaan in dit blok in op de beginselen van systeemdenken, de ethische principes, de ontwerpprincipes, de co-evolutie van de Aarde en het leven op Aarde en de geschiedenis van de mensheid. Daarnaast doen we praktische oefeningen op het vlak van observatie en wordt er in groepen gewerkt aan praktijkopdrachten. Docenten: René Röell en Marc Siepman.

Blok 2 gaat over fysieke systemen zoals bodem, planten, plantengemeenschappen, voedselbossen, wonen en bouwen. Docenten: Jan Schenk en Marc Siepman.

Blok 3 gaat over de sociale systemen en economie: hoe kunnen we organiseren op basis van vertrouwen, hoe krijgen we gezondheid in een systeem, hoe gaan we over van een economie van schaarste naar een economie van overvloed. Docenten: René Röell, Caroline Siepman en Marc Siepman.

Docenten

René Röell, Jan Schenk, Caroline Siepman en Marc Siepman.

Data en locaties

Blok 1

31 januari, 7 en 28 februari en 7 maart 2021: De Broederij, Nieuwstadweg 37 6545 AM Nijmegen

Blok 2

21 en 28 maart en 11 en 18 april 2021: De Broederij, Nieuwstadweg 37 6545 AM Nijmegen

Blok 3

23 en 30 oktober en 13 en 20 november 2020: Stadsboerderij Presikhaaf, Ruitenberglaan 4, 6826 CC, Arnhem [vol]

16 en 30 mei en 13 en 20 juni 2021: De Broederij, Nieuwstadweg 37 6545 AM Nijmegen

Tijden

Blok 1 en 2 zijn van 10 tot 17 uur, blok 3 is van 10 tot 16 uur.

Kosten

Blok 1, 2 en 3:

Blok 1 & 2 óf blok 1 & 3:

Alleen blok 1:

€850,- voor particulieren, €1275,- voor werkgevers

€575,- voor particulieren, €850,- voor werkgevers

€300,- voor particulieren, €450,- voor werkgevers

Voor studenten(<27 jaar en voltijds) geldt een korting van 50%.

De kosten mogen nooit een belemmering zijn om deel te nemen. Neem contact met ons op zodat we samen kunnen kijken naar een manier waarop je toch deel kunt nemen. Als je juist meer te besteden hebt, kun je mensen met een klein budget steunen door een extra donatie te doen.

Alle prijzen zijn inclusief koffie, thee, exclusief lunch (pot luck).

Wij streven geen winst na. Geld is voor ons niet het doel, maar een middel om ons werk te kunnen blijven doen. Meer weten over de achtergrond? Lees hier meer.

Opgave

Voor meer informatie over deelname aan de jaaropleiding en voor inschrijving kun je een bericht sturen via de contactpagina.

De cursus gaat door bij minimaal 8 deelnemers.