Stichting Permacultuur Centrum Nederland

Een nieuw verhaal van veerkracht, overvloed en verbondenheid
Stichting Permacultuur Centrum Nederland is een werkgemeenschap van permaculturisten, die zich inzet voor een nieuw verhaal over onze toekomst.

Dit verhaal gaat over een toekomst waarin natuur en samenleving weer opbloeien en veerkrachtige systemen vormen; een toekomst waarin mensen kunnen leven met een gevoel van bestaanszekerheid en overvloed; en een toekomst waarin mensen zich weer verbonden voelen met zichzelf, met elkaar en met het leven om hen heen.

Dit is het verhaal van een regeneratieve cultuur waarin we collectief samenwerken aan herstel van onze ecologische en sociale systemen.

Voor wie?

Als werkgemeenschap van permaculturisten richten wij ons op personen en organisaties die actief willen bijdragen aan het scheppen van dit nieuwe verhaal.
Het maakt daarbij minder uit wat voor project of activiteit je precies in gedachte hebt. Permacultuur gaat wat ons betreft vooral om de mindset waarmee je dingen tracht te realiseren.

Hoe?

Op basis van permacultuur als holistisch ontwerpsysteem willen we de inzichten en praktische handvatten aanreiken die nodig zijn om stappen te zetten.

Educatie, kennisoverdracht en advisering zijn dus de belangrijkste middelen, waarbij we altijd hoofd, hart en handen proberen aan te spreken; het gaat niet alleen om kennis maar ook om de wil en de kracht en om de praktische uitvoering.

En daar voegen we goede samenwerking als nevendoel aan toe, want in het scheppen van een nieuw verhaal staan hebben we goede samenwerking nodig.

Bestuur

René Röell
Jet Effting
Mijnke Janssen