Meedoen

Je kunt op verschillende manieren meedoen aan Stichting Permacultuur Centrum Nederland:

Meedoen als permaculturist

In de kern zijn we een werkgemeenschap van permaculturisten, die samenwerken om het permacultuur gedachtegoed verder uit te dragen en te ontwikkelen.
Mocht je in dit netwerk willen participeren, neem vooral contact met ons op.

Meedoen als partnerorganisatie

We werken graag samen met de vele organisaties die, al of niet vanuit een andere invalshoek, min of meer hetzelfde nastreven.
Neem contact op als je denkt dat we elkaar kunnen ondersteunen of verder helpen.

Steun ons als donateur

Je kan ons ook steunen met geld. Hoewel we een wereld nastreven waarin de rol van geld aanzienlijk wordt teruggedrongen, kunnen we op dit moment niet effectief zijn zonder financiële middelen.

Het doel van de Stichting is om het permacultuur gedachtegoed te beheren, te ontwikkelen en in ruime maatschappelijke context ingang te doen vinden. In dat kader worden geld en middelen besteed aan educatieve projecten, onderzoek en publicaties over maatschappelijke thema’s en het bijhouden van een informatieve website.

Contact

Stichting Permacultuur Centrum Nederland
P/a Mendelssohnlaan 33
6815 ET Arnhem
mail@permacultuur.org