Docenten

Caroline Siepman

Caroline (1970) is een van de docenten sociale permacultuur. Zij is van oorsprong logopedist. Communicatie en verbinding vormen in haar leven een rode draad. Zij werkte 15 jaar in het speciaal onderwijs voor kinderen met ernstige spraak-taalproblemen en slechthorende kinderen. Later volgde zij een opleiding tot kindercoach en daar leerde zij vooral ‘blijven bij wat er is’. Eerst observeren, zien, horen en voelen wat er speelt en dan pas actie ondernemen en alleen als dat echt nodig is, is ook een van de permacultuurontwerpprincipes. De laatste jaren heeft Caroline zich bezig gehouden met sociale permacultuur: wat is het, waarom is het belangrijk, hoe gaan we ermee aan de slag? Caroline zit in de redactieraad van het Permacultuur Magazine.

Louise van der Stok

Louise (1987) is geïnteresseerd in het hele plaatje. Ze studeerde bos- en natuurbeheer om kennis over landschap en ecologie op te doen maar richtte haar afstudeeronderzoek op de vraag hoe inheemse manieren van leren en leven kunnen bijdragen aan een regeneratief onderwijssysteem in het Westen. De verandering naar een duurzame samenleving heeft technische, fysieke aspecten maar ook culturele en innerlijke aspecten. Voor Louise komen deze samen in de ontwikkeling van voedselbossen. Naast de ontwikkeling van voedselbossen houdt ze zich ook bezig met onderwijsontwikkeling en natuureducatie. Het is haar persoonlijk missie om wilde planten weer als waardige bondgenoten in ere te herstellen.

Jan Schenk

Docent van de praktijkopleidingen is Jan (1968). Hij heeft een achtergrond in de tuinbouw en volgde in 2011 de permacultuuropleiding bij Helma Röell. Aanvullend verdiepte hij zich in composteren & kringlooptuinieren bij Comité Jean Pain en volgde hij de cursus humisme bij Marc Siepman. Jan is een van de initiatiefnemers van de nieuwe permacultuur productietuinen in Zutphen. Voorts is hij natuurlijk imker, betrokken bij Olst in Transitie en is hij in 2018 met een compagnon Voedselwerkplaats Den Duurschen Hof gestart. Daarnaast is hij bewoner van de Aardehuizen in Olst en in die hoedanigheid ook betrokken geweest bij de bouw.

“Ik geloof echt dat wij nu roofbouw plegen op onze planeet. Om de generaties na ons ook een toekomst te bieden, denk ik dat wij onze manier van wonen, werken en leven drastisch moeten veranderen. Permacultuur biedt ons die mogelijkheden.”

Marc Siepman

Marc (1973) geeft sinds 2012 gratis lezingen en sinds 2013 gratis cursussen. Aanvankelijk alleen over de bodem, maar later ook over economie en systeemdenken. Deze aspecten voegt hij toe aan de permacultuurcursus. Hij vertaalde drie boeken: Het Bodemvoedselweb (2014), Bodem in Balans (2015) en Mycorrhizale Schimmels. Hij schrijft artikelen, blogs en columns.

“We zijn hier om te ontwaken uit onze illusie van afgescheidenheid.”

Thích Nhất Hạnh

René Röell

René (1962) is een van de docenten sociale permacultuur. Hij heeft een achtergrond in de biologie en is na zijn promotie wetenschapsgeschiedenis gaan werken bij een gerenommeerd adviesbureau voor milieu en duurzaamheid. Na een opleiding tot natuurgeneeskundig therapeut raakte hij in 2010 betrokken bij het Permacultuur Centrum Nederland. In 2014 heeft hij zijn PDC gehaald bij Aranya in Engeland en in 2015 een certificaat sociale permacultuur bij Robyn Francis. In Zutphen heeft René aan de wieg gestaan van diverse projecten, zoals Transition Town Zutphen, het Bijenlint en Stadslandbouw. Momenteel woont en werkt hij in Arnhem. Vanuit zijn brede ervaring wil hij groepen en initiatieven in het maatschappelijke verder helpen met scholing en advies op basis van permacultuur. Zijn motto daarbij is:

“We moeten ons organiseren op een manier die past bij de idealen waarvoor we staan. Dat betekent behalve dat we effectief willen zijn in onze taak, ook dat we menselijke organisaties willen creëren, waarin vertrouwen weer het natuurlijke uitgangspunt van de samenwerking is. Alleen zo kan de inzet en inspiratie ontstaan die nodig is voor daadwerkelijke verandering.”