Permacultuur

Permacultuur gaat over het ontwerpen van een duurzame leefomgeving. Hoe kun je op duurzame wijze voorzien in de algemene behoefte aan voedsel, drinkwater, energie, huisvesting en (zelfs) sociale verbinding?
Het antwoord dat permacultuur geeft is samen te vatten in één begrip: werk met de natuur mee. Dat betekent dat je het ontwerp van de voorzieningen zo goed mogelijk laat aansluiten op de natuur en op de natuurlijke systemen om je heen. Dat klinkt misschien logisch maar in de huidige tijd doen we vooral het omgekeerde. We staan eigenlijk permanent op gespannen voet met de natuur.


Ontwerpen op basis van natuurlijke systemen vraagt om een andere houding en andere vaardigheden. Het is een spannende ontdekkingsreis. Je hebt om te beginnen kennis nodig van de natuur en van natuurlijke systemen. Je leert verbanden te leggen en het systeem als een geheel te benaderen. Je ontwikkelt je observatievermogen om te zien wat de mogelijkheden van een specifieke plek zijn en je gebruikt je creativiteit om een ontwerp te maken dat jouw wensen verbindt met die specifieke mogelijkheden. En dan gaat het ook nog om de vaardigheden en het geduld om zo’n systeem daadwerkelijk neer te zetten.
En dan, als het is gelukt, is de voldoening groot. Het is fantastisch als je bijvoorbeeld een voedseltuin weet te creëren die een mooie oogst van supergezonde producten oplevert. En die ook nog eens een heerlijke plek is om te vertoeven, omdat de verscheidenheid er groot is, omdat dieren zoals egels en bijen er als vanzelf op af komen en omdat het levensweb zich er lijkt te herstellen.

Ontwerpprincipes die ten grondslag liggen aan permacultuur kun je overal op toepassen. Vaak gaat het over de productie van voedsel, bijvoorbeeld in je eigen achtertuin, maar ze zijn net zo goed toepasbaar op het ontwerp van een stadspark, van een systeem voor waterzuivering of van complete woonwijken en integrale landschappen. Het permacultuur gedachtegoed biedt ook inspiratie in het sociale, voor groepen die zich willen organiseren, of in het educatieve, bijvoorbeeld voor docenten en onderwijzers. Zelfs bij je persoonlijke ontwikkeling kunnen de permacultuurprincipes handvatten bieden om je leven te ordenen.