Cursus Sociale Permacultuur

Organiseren vanuit vertrouwen

Doel van de cursus Sociale permacultuur is om maatschappelijke initiatiefnemers te ondersteunen bij het opbouwen van hun organisatie. Daarbij willen we dat die organisatie naar vorm en inhoud gaat passen bij het ideële doel waarvoor zij in het leven is geroepen.

We werken samen omdat dat leuker is, interessanter, inspirerender en omdat we weten dat we samen veel meer kunnen bereiken. Maar samenwerken gaat niet altijd vloeiend en veel beginnende initiatieven haken af door intern gedoe. Dat is jammer want een deel van de problemen hoort erbij, moet dus uitgezeten worden en draagt uiteindelijk bij tot de groei van de organisatie. Een ander deel had eenvoudig voorkomen kunnen worden als vooraf beter was nagedacht over de essentiële waarden van de organisatie.

In de cursus Sociale permacultuur willen we de deelnemers kennis en inzicht aanreiken, die nodig is om hun organisatie zo vorm te geven dat de samenwerking echt vruchten gaat afwerpen. We behandelen de uitgangspunten van sociale permacultuur, zoals permacultuur, systeemtheorie en de evolutionaire basis van coöperatief gedrag. En we gaan dieper in op bekende thema’s zoals besluitvorming, conflicthantering, inclusiviteit en leiderschap. Zo werken we toe naar het maken van een ontwerp van de eigen organisatie.

Naast kennis en inzicht willen we de deelnemers vooral ook laten ervaren; zoals bijvoorbeeld de kracht van échte communicatie, de werking van procesinstrumenten zoals intervisie, het vertrouwen op zelforganisatie en co-creatie, en het loslaten van de neiging tot sturing en controle.

De cursus bestaat uit vier blokken die het schema ik- wij -het volgen, met als laatste blok het maken van een procesontwerp voor de eigen organisatie. Deelnemers kunnen dus hun eigen project inbrengen (niet verplicht).

Dag 1: de taak van de organisatie: zelforganisatie en leiderschap;

Dag 2: waar sta je zelf in relatie tot de organisatie: essentie, kernkwaliteiten;

Dag 3: het ‘wij’: de ontwikkeling van een midden in communicatie;

Dag 4: het maken van een procesontwerp: de ontwerpcyclus

Docenten

Docenten van de opleiding zijn Caroline Siepman en René Röell.

Data, plaats en tijd

De cursus staat momenteel niet gepland.

Kosten

De kosten voor de vierdaagse cursus bedragen € 295,=. Dit is inclusief koffie en thee en cursusmateriaal.

Lunches zijn op basis van pot luck. Iedereen brengt wat mee.

Wil je erg graag meedoen, maar zijn de kosten te hoog, neem dan contact met ons op. We zullen proberen samen tot een oplossing te komen.

Informatie en opgave

Voor meer informatie en inschrijving kun je contact opnemen met René: rene@permacultuur.org