Wat je kunt verwachten van de jaaropleiding permacultuur

René RöellDeze maand starten twee nieuw jaaropleidingen: in Zutphen en in Amsterdam. Het lijkt me een goed moment om te vertellen wat we met de jaaropleiding willen bereiken. Wat kun je verwachten? Hier zijn onze vier belangrijkste punten.

 

1.            Positieve actie

Als het begrip empowerment een goede Nederlandse vertaling had, zou ik dat woord gebruiken. Het is zoiets als in je kracht komen te staan. En dat is het primaire doel van de opleiding. Dat jij de kracht, de inspiratie en het zelfvertrouwen vindt om tot handelen over te gaan.

Wat er fout gaat in de wereld, dat weten we wel ongeveer. Het is belangrijk om dat precies te weten, maar we gaan er niet al teveel op in. Veel belangrijker is het om de bezorgdheid en de verlamming om te zetten in handelen. Geïnformeerd handelen.

Permacultuur biedt je de zekerheid dat er een oplossing is.  Een perspectief, een stip aan de horizon. En dat jij deel kunt uitmaken van die oplossing door in jouw persoonlijke leven stappen te zetten. En dat jij daarmee helpt om de toekomst vorm te geven. Niet alleen je eigen toekomst maar ook die van de mensen om je heen.

De eerste stap is wat ons betreft dus het maken van een eigen permacultuur ontwerp waarmee jij (na de opleiding of meteen) aan de slag kunt. Je eigen stappenplan dus.

 

2.            Permacultuur denkwijze

Waar je ook absoluut zeker van kunt zijn is dat je de permacultuur denkwijze zult leren kennen en toepassen. En dat op zich is al een heel nieuw perspectief.

De permacultuur denkwijze is een systeembenadering, die zijn inspiratie ontleent aan de ecologie. We willen systemen creëren die de efficiëntie en veerkracht van ecosystemen hebben en de productiviteit die nodig is om in de behoeften van de mens te voorzien.

Dat vergt een andere benadering. Levende systemen, zoals ecosystemen, zijn te complex om een-op-een voorspelbaar te zijn. Het wordt minder command & control dus en meer observatie, meer zorgvuldige analyse, meer invoegen, meer rechter hersenhelft, meer vuistregels (dan wetten), meer inspiratie en meer loslaten van patronen en de neiging tot (honderd procent) controle. En nog veel meer ‘anders’.

En als je denkt dat permacultuur alleen over tuinen en ecosystemen gaat: de  systeembenadering is ook toepasbaar op sociale systemen. Je zult het zeker ervaren.

 

3.            Inspiratie

De jaaropleiding is ook de toegang tot een enorme database van praktische en creatieve oplossingen die in de permacultuurwereld circuleren. Die oplossingen gaan over alles wat voor ons van belang is: over voedsel produceren; energie opwekken; watersystemen aanleggen; je persoonlijk leven volgens permacultuur principes inrichten; natuuronderwijs geven aan kinderen; een sociaal initiatief starten; huizen bouwen van leem of strobalen.

Gemeenschappelijke deler in deze praktische voorbeelden is het low tech karakter. Het zijn allemaal oplossingen die met weinig middelen en veel inventiviteit tot stand te brengen zijn. Ze zijn dus gemakkelijk uitvoerbaar, waar je ook bent of wat je ook doet. En ze hebben ook altijd een speels en bijna artistiek karakter.

 

4.            Samen

De opleiding is ook een ontmoeting; met medecursisten, met docenten en uiteindelijk met de mondiale gemeenschap die staat voor positieve actie. In deze mondiale gemeenschap ontwikkelt zich geleidelijk en onuitgesproken een nieuwe cultuur met zijn eigen vormen van samenleven, samenwerken, organiseren en omgaan met verschillen. In de jaaropleiding maken we deze nieuwe cultuur zoveel mogelijk zichtbaar. En we geven  persoonlijke en sociale processen de ruimte en de aandacht.

 

Praktisch

De nieuwe jaaropleidingen starten in de laatste week van januari. Er is een opleiding in Amsterdam op de zaterdagen en een opleiding in Zutphen op de dinsdagen. Voor data, raadpleeg de agenda rechtsboven.

De jaaropleiding omvat alle (hoofd)aspecten van permacultuur en leidt tot het Permaculture Design Certificate (PDC).

De jaaropleiding  houdt rekening met verschillende leerstijlen en maakt gebruik van een diversiteit aan leerinstrumenten. Een-op-een kennisoverdracht is er daar slechts één van. Actieve inbreng van de deelnemers aan de opleiding staat voorop.

Een handige aanvulling op de jaaropleiding zijn de permacultuur praktijkdagen. De bedoeling van deze serie workshops is om je op weg te helpen met een aantal veel gebruikte permacultuurtechnieken. Denk aan composteren, werken met wilgen, wilde planten, leembouw.  Voor elk onderdeel wordt ongeveer een halve dag uitgetrokken.

In februari, resp. maart starten twee series van vijf praktijkdagen, te weten in Amsterdam en in Zutphen/ Zwolle. Voor data raadpleeg weer de agenda rechtsboven.

 

En na de jaaropleiding

Mocht je de jaaropleiding al gevolgd hebben, dan zijn de verdiepingscursussen wellicht interessant voor je.

Op 7 januari start de verdiepingscursus plantkunde, waarvoor nog enkele plaatsen beschikbaar zijn. Doel van deze opleiding is het begrijpen van planten en plantenfamilies, zodat je met gevoel en kennis je voedseltuin opbouwt.

In het voorjaar start ook een nieuwe opleiding sociale permacultuur. Deze opleiding van vier dagen en een terugkomdag gaat over organiseren, samenwerken, besluitvorming en communicatie. Centrale vraag: Hoe zet je een organisatie op die zowel effectief is als de  sociale en ethische principes van permacultuur weerspiegelt? Data volgen nog maar hier vind je alvast informatie over de eerste opleiding sociale permacultuur.

 

Graag wens ik je namens docenten en medewerkers alle goeds voor 2015 !!

Comments are closed.