Sociale permacultuur … wat wij bieden?

René Röell – Een ervarium, een nieuwe cursus sociale permacultuur en het aanbod om op locatie een workshop te komen geven. Op basis van onkosten en vrijwillige bijdrage. Graag vertel ik je meer over sociale permacultuur.

Transitie-initiatieven, ecodorpen, buurtinitiatieven en vele andere hoopgevende en inspirerende initiatieven werken aan een meer duurzame en veerkrachtige samenleving. De grondslag van deze initiatieven is het geloof in samenwerking vanuit krachtige (lokale) gemeenschappen. Samenwerking creëert meerwaarde en betrokkenheid.

Hoe helder het sociale doel van deze initiatieven ook is, de wijze waarop aan dat doel gewerkt wordt is vaak een onuitgesproken ‘hope for the best’. Een visie op organiseren en samenwerken ontbreekt. En in het ‘hoe’ ligt de sleutel voor succes. Gedeeld idealisme is de bindende factor. Maar hoe creëer je uit een groep individuen, vaak vrijwilligers, een effectieve en tegelijk menselijke organisatie?

De noodzaak hiervoor is duidelijk. Als we met nieuwe initiatieven tegenwicht willen bieden aan de trend van afbraak van natuurlijk en sociaal kapitaal, kunnen we maar beter ervoor zorgen goed georganiseerd te zijn.

Met sociale permacultuur willen we daar een bijdrage aan leveren. Op twee manieren:

Ten eerste door kennis te geven, door het stellen van noodzakelijke vragen, door technieken aan te reiken en door structuur te bieden. Want her en der veel is materiaal te vinden over het ‘nieuwe wij’ maar het is gefragmenteerd en ongestructureerd. Niet gemakkelijk om je weg in te vinden.

Ten tweede door inzichten en bronnen aan te boren die  leiden naar een nieuwe visie op samenwerken en (samen)leven. Deze visie is geworteld in de filosofie van permacultuur (werken met de natuur) en wijkt sterk af van het huidige traditioneel hiërarchische model van organiseren.

 

Hoe geven we dat praktisch vorm?

 

  1. Met lezingen

We noemen dat een Ervarium, omdat het ervaren centraal staat. Het ervaren van echte communicatie.

Op 12 februari houden we een Ervarium in Zutphen. Hieronder vind je meer informatie.

Als je een lezing bij jou wilt organiseren, dan komen we graag. Op basis van vrijwillige bijdrage en reiskosten.

 

  1. Met een tweedaagse workshop voor groepen

Het doel van zo’n workshop is niet gericht op interventie door ons, maar op het vrij maken van de aanwezige creativiteit en energie van de groep. Door ervaringsgericht inzicht geven en veel observatie – wat heeft de groep nodig?

Als je interesse hebt in een tweedaagse workshop met jouw groep, neem dan vooral contact op. We werken op basis van onkostenvergoeding en vrijwillige bijdrage.

 

  1. Met een vierdaagse verdiepingscursus sociale permacultuur.

Deze cursus kun je als individueel persoon volgen, waarbij je ook jouw praktijksituatie als casus kunt inbrengen.

De eerstvolgende vierdaagse verdiepingscursus start op 27 februari as. in Zutphen en deelname kost 160 euro. Hieronder vind je meer informatie.

 

Vragen? Interesse? Je reactie is welkom via het contactformulier (menubalk rechtsboven).

Comments are closed.