Dinsdag 27 september 2016 – Natuurlijk bijen houden aanvang cursus

 

Dit najaar gaat voor de zesde keer de cursus Natuurlijk Bijen Houden van start op het Permacultuur Centrum. Docent is Albert Muller, biologisch-(dynamisch) imker, leraar bijen houden en verbonden aan het Fisschermühle Instituut in Rosenfeld (Duitsland).

De cursus Natuurlijk bijen houden is bedoeld voor mensen die overwegen om zelf bijen te gaan houden en dat op een natuurlijke wijze willen doen. Na de cursus ben je in staat om zelfstandig een bijenvolk te begeleiden. Alle aspecten en handelingen van het bijen houden komen dus aan bod. Het accent van de cursus ligt daarbij op het natuurlijke gedrag van de bijen en hoe je daar als begeleider van een volk met  minimale ingrepen op kunt inspelen. De gezondheid van het bijenvolk staat voorop; honingoogst is bijzaak.

 “Bijen worden al eeuwen lang door mensen gehouden. Waar tot ongeveer 1900 de imker zijn bijen verzorgde en de oogst bestond uit “het overschot”, zien we in de loop van de twintigste eeuw een steeds verder gaande materialisering van de bijenhouderij. De technieken krijgen een steeds grotere invloed. De bij moet maakbaar worden. Dit heeft geresulteerd in een situatie waarin de bijenhouder grotendeels bepaalt wat er zich in het leven van een volk afspeelt.

Gelukkig zijn er steeds meer mensen  die graag bijen willen houden vanuit een andere visie. Kijkend naar een bijenvolk …”de Imme”  zien we dat het volk een bepaalde jaarcyclus doorloopt waarbij we als imker vooral ondersteunend en begeleidend te werk gaan. Honing wordt weer een geschenk dat niet standaard altijd beschikbaar komt voor de imker. Het welzijn van de bij staat voorop. Dit houdt in dat  het bijenvolk onze volle aandacht krijgt,  maar ook de planten en bloemen  waarvan het volkje direct afhankelijk is. Natuurlijk bijen houden is een bezigheid die ons enorm veel voldoening brengt.”

 

Opbouw van de cursus:

De cursus bestaat uit zes theorieavonden in het najaar en vijf praktijkavonden in het voorjaar en nog een extra praktijkles in de nazomer. Onderwerpen zijn:

–        ontwikkeling, gedrag en werkzaamheden van de bij;

–        groei, voortplanting en zwermen;

–        kenmerken van een bijenvolk;

–        drachtplanten;

–        bijenziekten;

–        opbouw van het broednest, waarnemingen voor en in de kast;

–        ontwikkeling van het volk naar het zwermen;

–        varroa-behandeling;

–        jonge volken, controle, voeren;

–        inwinteren en behandeling van bijenziekten.

 

Cursusdata Natuurlijk Bijen Houden 2016 – 2017 

Theorie

Op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur:

27 sep    11 okt    1 nov    15 nov    29 nov     6 dec 2016

Theorielessen worden gegeven op Buurtcentrum de Uitwijk, Brink 116 te Zutphen.

 

Praktijk

Op maandagavond van 19.00 tot 21.00 uur:

10 april   1 mei   29 mei   12 juni   26 juni   4 sept 2017

Praktijklessen vinden plaats  in de Permacultuurtuin aan de Bronsbergen te Zutphen.

 

Cursusdata biologisch dynamische aanvulling

De mogelijkheid bestaat om in drie aanvullende lessen vertrouwd te raken met de biologisch dynamische benadering van het bijen houden. In deze lessen wordt ingegaan op de achtergrond van het biologisch dynamisch bijen houden, kosmische invloeden en ontstaansgeschiedenis van de aarde in relatie tot bijen.

Op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur:

17 jan   31 jan   14 feb 2017

Plaats: Buurtcentrum de Uitwijk, Brink 116 te Zutphen.

 

Kosten:

De kosten voor de cursus natuurlijk bijen houden (samen 12 avonden) bedragen 255 euro, inclusief lesmateriaal en koffie/thee.

De kosten voor de biologisch-dynamische aanvulling (3 avonden) bedragen 70 euro.

 

Opgave:

Je kan je opgeven door een bericht te sturen via de contactpagina. Dan ontvang je een inschrijfformulier.

 

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Comments are closed.