Dinsdag 26 april 2016 – Start jaaropleiding permacultuur (PDC) Zutphen

Op dinsdag 26 april gaat een nieuwe jaaropleiding permacultuur van start in Zutphen.

De Jaaropleiding biedt je een volledige introductie op permacultuur en leidt tot het internationaal erkende PDC (Permaculture Design Certificate). De opleiding bestaat uit tien dinsdagen van 10.00 uur tot 18.00. Daarnaast heb je de mogelijkheid tot verdieping van je kennis door aan praktijkdagen deel te nemen of door in de permacultuurtuin mee te werken. Meer over de opleiding vind je hier.

De docente, Katharine Hone, heeft een achtergrond in het voortgezet onderwijs en geeft sinds 2011 opleidingen in permacultuur. Haar lessen zijn gestructureerd met betrekking tot het leermateriaal en gevarieerd in de manier van overbrengen. Daarnaast hecht zij sterk aan eigen  inbreng van cursisten. Meer over Katharine vind je hier.

Plaats:

De plaats van de jaaropleiding is Buurtcentrum de UItwijk, Brink 116 te Zutphen en de permacultuurtuin aan de Bronsbergen te Zutphen.

Data en tijden:

Dinsdag   26 april   17 mei   7 juni   28 juni   30 aug   20 sept   11 okt   1 nov   22 nov   20 dec

Tijden van 10.00 tot 18.00 uur.

Kosten:

De kosten van de jaaropleiding zijn €845,= incl. koffie en thee, excl. lunch. Cursisten ontvangen tevens een uitgebreide reader en een werkboek.

Voor studenten(<27 jaar en voltijds), samenwonende partners en gezinsleden geldt een korting van 50%.

Opgave:

Voor meer informatie over de opleiding en voor inschrijving kun je ons een bericht sturen via de contactpagina.

Zaterdag 20 februari 2016 – Cursus “haal meer uit je moestuin” aanvang

  

In deze cursus van drie zaterdagochtenden geven we tips en trucs om op een natuurlijke manier het beste uit je moestuin te halen.

 

Met het nieuwe groeiseizoen in aantocht stellen we ons de vraag hoe we het dit jaar gaan aanpakken. Hoe maken we van onze moestuin een succes? Een plek waar het fijn is om te werken, waar het prettig is om te vertoeven en waar we veel gezonde groenten vanaf kunnen halen?

In deze korte cursus nodigen we je uit om met de blik van de natuur naar je moestuin te kijken. We proberen de natuurlijke processen te begrijpen en daarop in te spelen.

Een natuurlijk systeem  begint bij een levende bodem. Dat is een bodem waarin kleine bodemdieren en micro-organismen een kans krijgen om een vruchtbare humuslaag te creëren. Hoe stimuleer je de ontwikkeling van een dergelijke bodem?

Een natuurlijk systeem kenmerkt zich ook door een grote diversiteit. Hierdoor hebben plaagdieren minder kans. Ook zie je dat planten elkaar opzoeken en ondersteunen. Hoe creëer je dit soort diversiteit? Welke combinaties van planten werken goed? Wat kun je ondernemen  als je toch last van slakken, insecten e.d. krijgt?

Cursusleider Jan Schenk is permaculturist en als docent verbonden aan Permacultuur Centrum Nederland. Hij heeft een achtergrond in het agrarisch onderwijs en jarenlange ervaring in natuurlijke teeltmethodes. In Zutphen heeft hij een stadslandbouwbedrijf.

 

Programma

Dag 1 zaterdag 20 februari

–        De principes van mengcultuur

–        Eénjarige of meerjarige planten

–        Standplaats en microklimaten

–        Teeltplan

Dag 2 zaterdag 5 maart

–        Bodem: beoordeling, verbetering en bewerking

–        Natuurlijke plaagbestrijding

Dag 3 zaterdag 28 mei

–        Dit is een terugkomdag. We maken een ronde langs de tuinen van cursisten en bespreken waar we tegenaan lopen, wat er fout gaat en waar we succes mee hebben. Veel ruimte dus voor vragen en het uitwisselen van ervaringen.

 

Cursusdata en tijden

Zaterdag 20 februari, 5 maart en  28 mei.

Tijd: van 9.00 tot 13.00 uur

 

Plaats

Duurzaamheidscentrum de Kas, Harenbergweg 1 te Zutphen

 

Kosten

€ 45,- inclusief lesmateriaal en koffie/thee.

 

Opgave

Opgave voor 15 februari 2016. Je kan je opgeven via het contactformulier.

 

DSC_0157

Zaterdag 6 februari 2016 – Permacultuur Praktijkdagen aanvang serie Zutphen

In februari 2016 start een nieuwe serie van 10 praktijkdagen met als hoofdlocatie Zutphen.

Deze praktijkdagen kun je zien als een vorm van stage, waarbij je in aantal (permacultuur)tuinen in en rondom Zutphen projecten uitvoert. Al werkend in groepsverband  leer je een aantal gangbare permacultuurtechnieken toepassen.

De inhoud van de praktijkdagen staat van tevoren niet helemaal vast. Globaal gaat het over aanleg & structuren in de tuin, over de bodem, over invulling en onderhoud van de tuin  en over de verwerking van producten. De precieze invulling ìs afhankelijk van wat er zich in de tuinen voordoet en van de inbreng van de deelnemers.

Om je een idee te geven staan hier een aantal voorbeelden van  onderwerpen:

– het snoeien en enten van fruitbomen

– planten, zaaien en stekken;

– aanleg van paden en bedden;

– ecologisch bouwen;

– composteren en mulchen;

– wilde eetbare planten;

– verwerken en bewaren van oogst

Op de praktijkdagen zelf ontvang je eerst  instructie met uitleg en achtergrond over het uit te voeren project. Dan ga je in kleine groepjes aan de slag met wisselende taken. Aan het einde is er een terugkoppeling met de mogelijkheid voor aanvullende vragen. Daarnaast ontvang je een hand out met de belangrijkste informatie.

De praktijkdagen staan onder begeleiding van Jan Schenk. Voor een aantal onderdelen treden gastdocenten aan. De praktijkdagen zijn een aanvulling op het PDC en dus niet verplicht voor het behalen ervan.

 

Data, plaats en tijd

Data:    zaterdag 6 feb   12 mrt   9 apr   21 mei   18 jun   2 jul   27 aug   24 sep   15 okt   19 nov

Plaats: Zutphen

Permacultuurtuin Zutphen, Bronsbergen

Stadslandbouw Zutphen, Helbergen

Tijd: van 10 tot 17 uur

 

Kosten en opgave

De kosten van de serie praktijkdagen zijn € 485,= incl. koffie en thee.

Voor deelnemers aan de jaaropleiding is het tarief € 415,=

Voor meer informatie en voor inschrijving kun je mailen naar info@permacultuur.org

 

DSC_0662

Zondagmiddag 13 december 2015 Ervarium Sociale Permacultuur Groningen

Op zondagmiddag 13 december organiseren een aantal Groningse permaculturisten een Ervarium Sociale Permacultuur. Doel van de bijeenkomst is om de aanwezigen te laten ervaren wat je met echte communicatie kunt bereiken.

Binnen sociale permacultuur zoeken we naar vormen van samenwerken en samenleven die passen bij nieuwe visies op een veranderende en meer duurzame samenleving. Communicatie neemt in deze visies een essentiële  plaats in.

De avond is geen kennisuitwisseling, dialoog of discussie. Met dit soort ‘communiceren’ zijn we genoeg vertrouwd. Het gaat er om of we elkaar echt kunnen bereiken. We noemen het daarom een Ervarium, want het directe ervaren staat voorop.

Adriaan Bertens van Permacultuur Centrum Nederland begeleidt de avond. Hij is facilitatorcommunity builder en praktisch idealist. Op de avond geeft hij enkele praktische en vanzelfsprekende communicatierichtlijnen die het ervaren mogelijk maken. Als we die richtlijnen volgen ontstaat er tussen de aanwezigen een ‘ruimte’, een ‘midden’. De bedoeling is dat we die richtlijnen en de werking ervan mee naar huis nemen en in onze eigen situaties gaan toepassen.

Ben je benieuwd en wil je het zelf ervaren? Je bent van harte welkom!

Plaats:

Tuin in de Stad, Friesestraatweg 137A, Groningen.

Tijd:

Aanvang om 14.00 uur. Inloop vanaf 13.30 uur.

Kosten:

Toegang is €10,- pp. Kom je als community met 4 of meer mensen, mail dan voor evt. korting. Opgave via econiers@gmail.com of het contactformulier.

Vrijdagavond 30 oktober en 6 november 2015 – Bijenkast maken

Vanwege het grote succes organiseren wij deze workshop voor de tweede keer dit jaar. In twee avonden maak je een mooie en zeer duurzame bijenkast. 

Begeleider van de workshop is Mels Wellian, die als cursusleider meubelmaken en werkplaatscoördinator betrokken is bij de Stadswerkplaats Zutphen. Mels heeft 15 jaar lang  zijn eigen meubelmakerij en restauratiebedrijf gehad in de binnenstad van Zutphen.

Het type kast dat we gaan maken is een top bar kast, ook wel bovenlattenkast genoemd. Dit is een bijenkast die goed aansluit bij de natuurlijke leefwijze van bijen en ruimte laat voor ingrepen door de bijenhouder.

De kasten worden geconstrueerd van uitsluitend natuurlijke materialen. Het hout is van de Douglasspar en hoeft niet behandeld te worden. Door verwering wordt het hard en krijgt het een grijspatina. Op een onderstel geplaatst gaat hij  zeker 30 jaar mee.

Het interieur van de kast heeft 28 honingraatdragers. Door de hoek waaronder kast gebouwd is en de vorm van de honingraatdragers zullen de bijen de raat alleen aan deze bovenlatten hechten en niet aan de wanden of de bodem. De kast wordt in tweeën verdeeld door een scheidingswand.

Het geleverde bouwpakket voor de cursus  is zo uitgevoerd dat er alleen montage hoeft plaats te vinden. Desondanks vergt het nog best veel tijd om dit goed uit te voeren. We bouwen de kasten twee aan twee. Technische ervaring is niet vereist.

DSC02667

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaats:

Stadswerkplaats Zutphen, De Waarden 309 Zutphen

Tijd:

Vrijdag 30 oktober en 6 november van 19.00 – 22.00 uur

Kosten

€ 175,00 incl. koffie en thee en materialen voor de kast.

Opgave:

Graag vóór 15 oktober a.s. via het contactformulier of via Mels Wellian, tel. 06 – 248 928 85. Er is plaats voor maximaal 8 deelnemers.

 

P5150030

Vrijdag 2 oktober 2015 – Sociale permacultuur aanvang cursus

De cursus sociale permacultuur is voor maatschappelijke initiatiefnemers. Mensen die een project starten met een duidelijk ideële of maatschappelijke doelstelling. Doel van de cursus  is om je achtergronden, inzichten en technieken te geven, die je helpen een effectieve organisatie op te zetten. Hoe bereik je optimale samenwerking? Wat zijn de voorwaarden?

Wie een maatschappelijk of ideëel project start, staat voor de vraag: Hoe zet ik een organisatie op? Hoe gaat het met besluitvorming en met taakverdeling. Hoe sta je tegenover leiderschap? Veel beginnende organisaties stappen over deze vragen heen of nemen een conventionele organisatievorm over. Sommige groepen experimenteren met platte organisatievormen en een consensus besluitvorming.

Met de cursus sociale permacultuur willen we bereiken dat je vooraf nadenkt over de wijze van organiseren. We willen ook dat je een organisatievorm kiest die past bij de kernwaarden van je organisatie; een vorm die ook past bij nieuwe visies op duurzaam (samen)leven. En we vinden het ook belangrijk dat je instrumenten hebt om problemen in de samenwerking op te lossen.

Problemen tussen mensen is waarschijnlijk de belangrijkste faalfactor voor beginnende, ideële organisaties. Ze leiden tot stagnatie en soms tot het uiteenvallen van de organisatie.

Dit soort problemen kun je niet vermijden. Effectieve organisaties onderscheiden zich niet door de afwezigheid van conflict. Het verschil is dat ze een cultuur hebben ontwikkeld waarin problemen worden overwonnen. Het zijn organisaties die leren en daardoor sterker uit de bus komen. Ze weten van samenwerking een bron van creativiteit en energie te maken.

Uitgangspunt voor de cursus sociale permacultuur is uiteraard permacultuur. Dat betekent kort gezegd dat we zoveel mogelijk met de natuur meewerken. Toegepast in het sociale  betekent dat we organisaties willen die passen bij de (sociale) natuur van de mens. Daarom gaan we onderzoeken welke principes gelden voor samenwerking tussen mensen. En we gaan op basis van deze principes een sociaal ontwerp maken.

Naast permacultuur (Looby McNamara: People & Permaculture) halen we inspiratie uit verschillende tradities die goed aansluiten bij permacultuur. Voorbeelden zijn:

–   Scott Peck (Community Building);

–   Frederic Laloux (Reinventing Organizations);

–   Otto Scharmer (Theorie U); en

–   Peter Block (the Abundant Community).

Docent van de opleiding is Adriaan Bertens van Stichting Samenbeleving. Adriaan volgde de permacultuur opleiding bij Katharine Hone in 2014. Hij is ervaren facilitator (Unilever, KPN) en community builder (Ekodorf Tempelhof). Zijn opvatting over verandering: “Waar het radicale midden wordt gecultiveerd, komt sociale beweging op gang.”

download

 

Opbouw van de cursus:

De cursus bestaat uit vier afzonderlijke dagen:

Op dag 1 staat het ‘ik’ centraal: wat is je essentie, wat zijn je kernkwaliteiten?

Dag 2 staat in het teken van het ‘het’, ofwel de taak van de organisatie.

Dag 3 gaat over het ’wij’, de groepsdynamica.

Op dag 4 komen de draden bij elkaar in het ‘midden’ en kijken we naar effectiviteit van het geheel.

Deelnemers aan de cursus kunnen hun eigen initiatief/ project als casus inbrengen.

 

Voor wie is de cursus?

Initiatiefnemers, medewerkers en algemeen geïnteresseerden met betrekking tot projecten zoals:

–         woongroepen en ecodorpen

–         stadslandbouwprojecten

–         transitie-initiatieven

–         buurtmoestuinen

–         duurzaamheidscoöperaties

–         permacultuur projecten

–         op het vlak van sociale cohesie en burgerinitiatief

Overigens staat deelname ook open voor mensen die in commerciële of ambtelijke organisaties werken.

 

Cursusdata najaar 2015:

vrijdag en zaterdag 2 en 3 oktober en 6 en 7 november 2015

De lestijden zijn van 10 tot 17 uur. Er is niet voorzien in overnachting.

 

Plaats:

De cursus wordt in Sculptuurhuis de Egge, Spitaalstraat 90 in Zutphen.

 

Kosten:

De kosten voor de cursus Sociale Permacultuur bedragen 160 euro, inclusief lesmateriaal, koffie/thee en (vegetarische) lunch.

 

Opgave:

U kunt zich opgeven door te mailen of te bellen naar info@permacultuur.org of 06 – 488 252 99. Dan ontvangt u een inschrijfformulier.

N.b. om aan de cursus deel te kunnen nemen is bekendheid met permacultuur wenselijk, bijvoorbeeld via een PDC, introductiecursus of zelfstudie.

Maandag 21 september 2015 – Natuurlijk bijen houden aanvang cursus

Dit najaar gaat voor de vijfde keer de cursus Natuurlijk Bijen Houden van start op het Permacultuur Centrum. Docent is Albert Muller, biologisch-(dynamisch) imker, leraar bijen houden en verbonden aan het Fisschermühle Instituut in Rosenfeld (Duitsland).

De cursus Natuurlijk bijen houden is bedoeld voor mensen die overwegen om zelf bijen te gaan houden en dat op een natuurlijke wijze willen doen. Na de cursus ben je in staat om zelfstandig een bijenvolk te begeleiden. Alle aspecten en handelingen van het bijen houden komen dus aan bod. Het accent van de cursus ligt daarbij op het natuurlijke gedrag van de bijen en hoe je daar als begeleider van een volk met  minimale ingrepen op kunt inspelen. De gezondheid van het bijenvolk staat voorop; honingoogst is bijzaak.

 “Bijen worden al eeuwen lang door mensen gehouden. Waar tot ongeveer 1900 de imker zijn bijen verzorgde en de oogst bestond uit “het overschot”, zien we in de loop van de twintigste eeuw een steeds verder gaande materialisering van de bijenhouderij. De technieken krijgen een steeds grotere invloed. De bij moet maakbaar worden. Dit heeft geresulteerd in een situatie waarin de bijenhouder grotendeels bepaalt wat er zich in het leven van een volk afspeelt.

Gelukkig zijn er steeds meer mensen  die graag bijen willen houden vanuit een andere visie. Kijkend naar een bijenvolk …”de Imme”  zien we dat het volk een bepaalde jaarcyclus doorloopt waarbij we als imker vooral ondersteunend en begeleidend te werk gaan. Honing wordt weer een geschenk dat niet standaard altijd beschikbaar komt voor de imker. Het welzijn van de bij staat voorop. Dit houdt in dat  het bijenvolk onze volle aandacht krijgt,  maar ook de planten en bloemen  waarvan het volkje direct afhankelijk is. Natuurlijk bijen houden is een bezigheid die ons enorm veel voldoening brengt.”

 

Opbouw van de cursus:

De cursus bestaat uit zes theorieavonden in het najaar en vijf praktijkavonden in het voorjaar en nog een extra praktijkles in de nazomer. Onderwerpen zijn:

–        ontwikkeling, gedrag en werkzaamheden van de bij;

–        groei, voortplanting en zwermen;

–        kenmerken van een bijenvolk;

–        drachtplanten;

–        bijenziekten;

–        opbouw van het broednest, waarnemingen voor en in de kast;

–        ontwikkeling van het volk naar het zwermen;

–        varroa-behandeling;

–        jonge volken, controle, voeren;

–        inwinteren en behandeling van bijenziekten.

 

Cursusdata Natuurlijk Bijen Houden 2015 – 2016 

Theorie

Op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur:

21 september, 5 oktober, 26 oktober, 16 november, 7 december en 11 januari 2016.

Theorielessen worden gegeven in de Kas, Harenbergweg 1 te Zutphen.

 

Praktijk

Op maandag- of dinsdagavond van 19.00 tot 21.00 uur:

18/19 april 2016, 9/10 mei, 30/31 mei, 13/14 juni, 27/28 juni, 5/6 september

Praktijklessen  in de Permacultuurtuin aan de Bronsbergen te Zutphen.

 

Cursusdata biologisch dynamische aanvulling:

De mogelijkheid bestaat om in drie aanvullende lessen vertrouwd te raken met de biologisch dynamische benadering van het bijen houden. In deze lessen wordt ingegaan op de achtergrond van het biologisch dynamisch bijen houden, kosmische invloeden en ontstaansgeschiedenis van de aarde in relatie tot bijen.

Op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Kas, Harenbergweg 1 te Zutphen:

15 februari 2016, 7 maart, 21 maart

 

Kosten:

De kosten voor de cursus natuurlijk bijen houden (samen 12 avonden) bedragen 255 euro, inclusief lesmateriaal en koffie/thee.

De kosten voor de biologisch-dynamische aanvulling (3 avonden) bedragen 70 euro.

 

Opgave:

U kunt zich opgeven door een bericht te sturen via de contactpagina. Dan ontvangt u een inschrijfformulier.

Woensdagavond 16 september 2015 – Ervarium Sociale Permacultuur in Haren

Op woensdagavond 16 september organiseren Groningse permaculturisten een Ervarium sociale permacultuur. Doel van de bijeenkomst is om de aanwezigen te laten ervaren wat je met echte communicatie kunt bereiken.

Binnen sociale permacultuur zoeken we naar vormen van samenwerken en samenleven die passen bij nieuwe visies op een veranderende en meer duurzame samenleving. Communicatie neemt in deze visies een essentiële plaats in.

De avond is geen kennisuitwisseling, dialoog of discussie. Met dit soort ‘communiceren’ zijn we genoeg vertrouwd. Het gaat er om of we elkaar echt kunnen bereiken. We noemen het daarom een Ervarium, want het directe ervaren staat voorop.

Adriaan Bertens begeleidt de avond. Hij is facilitatorcommunity builder en praktisch idealist. Op de avond geeft hij enkele praktische en vanzelfsprekende communicatierichtlijnen die het ervaren mogelijk maken. Als we die richtlijnen volgen ontstaat er tussen de aanwezigen een ‘ruimte’, een ‘midden’. De bedoeling is dat we die richtlijnen en de werking ervan mee naar huis nemen en in onze eigen situaties gaan toepassen.

Ben je benieuwd en wil je het zelf ervaren? Je bent van harte welkom!

Plaats:

De Mikkelhorst, Klaverlaan 37, Haren

Tijd:

Aanvang om 19.00 uur. Inloop vanaf 18.30 uur.

Kosten:

Toegang is €10,- incl. consumptie. Opgave via econiers@gmail.com

Dinsdagavond 19 mei 2015 – Ervarium Sociale Permacultuur in Nijmegen

Op dinsdagavond 19 mei organiseert Transition Town Nijmegen een Ervarium sociale permacultuur. Doel van de bijeenkomst is om de aanwezigen te laten ervaren wat je met echte communicatie kunt bereiken.

Binnen sociale permacultuur zoeken we naar vormen van samenwerken en samenleven die passen bij nieuwe visies op een veranderende en meer duurzame samenleving. Communicatie neemt in deze visies een essentiële plaats in.

De avond is geen kennisuitwisseling, dialoog of discussie. Met dit soort ‘communiceren’ zijn we genoeg vertrouwd. Het gaat er om of we elkaar echt kunnen bereiken. We noemen het daarom een Ervarium, want het directe ervaren staat voorop.

Adriaan Bertens begeleidt de avond. Hij is facilitatorcommunity builder en praktisch idealist. Op de avond geeft hij enkele praktische en vanzelfsprekende communicatierichtlijnen die het ervaren mogelijk maken. Als we die richtlijnen volgen ontstaat er tussen de aanwezigen een ‘ruimte’, een ‘midden’. De bedoeling is dat we die richtlijnen en de werking ervan mee naar huis nemen en in onze eigen situaties gaan toepassen.

Ben je benieuwd en wil je het zelf ervaren? Je bent van harte welkom!

Plaats:

Oud Burgeren Gasthuis, Prof. Cornelissenstraat 2, Nijmegen.

Tijd:

Aanvang om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.

Kosten:

Toegang is €2,50. Opgave via http://transitiontownnijmegen.nl/events/ervarium-permacultuur

Vrijdagavond 15 en 29 mei 2015 – Maak je eigen bijenkast workshop

Begin een nieuwe en hopelijk duurzame relatie met de bijen en bouw je eigen bijenkast. In samenwerking met de Stadswerkplaats Zutphen bieden wij je graag de mogelijkheid om in twee avonden een mooie en duurzame bijenkast te maken.

We gaan top bar kasten maken (ook wel bovenlattenkast genoemd). Dit is een bijenkast die goed aansluit bij de natuurlijke leefwijze van bijen. Tegelijk laat de top bar kast de mogelijkheid voor kleine ingrepen.

Begeleider van de workshop is Mels Wellian, die als cursusleider meubelmaken en werkplaatscoördinator betrokken is bij de Stadswerkplaats Zutphen. Mels heeft 15 jaar lang  zijn eigen meubelmakerij en restauratiebedrijf gehad in de binnenstad van Zutphen.

bijenkast top bar hiveA

De kasten maken we van uitsluitend natuurlijke materialen. Het hout is van de Douglasspar. Dit hoeft niet behandeld te worden en wordt hard door verwering. Het krijgt onder invloed van weer en wind een grijspatina en zal, mits op een sokkel of onderstel geplaatst, zeker 30 jaar meegaan.

Het interieur van de kast heeft 28 honingraatdragers. Door de hoek waaronder kast gebouwd is en de vorm van de honingraatdragers zullen de bijen de raat alleen aan deze bovenlatten hechten en niet aan de wanden of de bodem. De kast wordt in tweeën verdeeld door een scheidingsschot.

Het geleverde bouwpakket voor de cursus  is zo uitgevoerd dat er alleen montage hoeft plaats te vinden. Desondanks vergt het nog best veel tijd om dit goed uit te voeren. We bouwen de kasten twee aan twee. Technische ervaring is niet vereist.

In de loop van mei en juni zullen de bijen ook weer gaan zwermen en zullen de nieuwe volken huisvesting moeten vinden. Het is dus mogelijk je nieuwe kast snel met een eigen volk te vullen.

schets bijenkast

Plaats:

Stadswerkplaats Zutphen, De Waarden 309 Zutphen

Tijd:

Vrijdag 15 en 29 mei van 19.00 – 22.00 uur

Kosten

€ 143,50 incl. koffie en thee en materialen voor de kast.

(De kosten voor materialen en voorbewerking

bedragen € 107,50. Deze kosten zijn dus inclusief.)

Opgave:

Graag vóór 25 april a.s. via het contactformulier of via Mels Wellian, tel. 06 – 248 928 85. Er is plaats voor maximaal 8 deelnemers.

Donderdag 12 februari 2015 – Lezing Sociale Permacultuur in Zutphen

Op donderdagavond 12 februari houdt Adriaan Bertens een lezing over sociale permacultuur. Doel van de lezing is om de aanwezigen te laten ervaren wat je met echte communicatie kunt bereiken.

Binnen sociale permacultuur zoeken we naar vormen van samenwerken en samenleven die passen bij nieuwe visies op een veranderende en meer duurzame samenleving. Communicatie neemt in deze visies een essentiële plaats in.

De lezing is geen kennisuitwisseling, dialoog of discussie. Met dit soort ‘communiceren’ zijn we genoeg vertrouwd. Het gaat er deze avond om of we elkaar echt kunnen bereiken. We noemen het daarom een Ervarium, want het directe ervaren staat voorop.

Adriaan Bertens is facilitator, community builder en praktisch idealist. Op de avond geeft hij enkele praktische en vanzelfsprekende communicatierichtlijnen die het ervaren mogelijk maken. Als we die richtlijnen volgen ontstaat er tussen de aanwezigen een ‘ruimte’, een ‘midden’. De bedoeling is dat we die richtlijnen en de werking ervan mee naar huis nemen en in onze eigen situaties gaan toepassen.

Ben je benieuwd en wil je het zelf ervaren? Je bent van harte welkom!

Plaats:

Restaurant Eetlust, Oude Bornhof 55, Zutphen.

 Tijd:

Aanvang om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.

Kosten:

Toegang is vrij. Opgave is niet nodig.

Woensdag 7 januari 2015 – Plantkunde verdiepingscursus

De cursus Plantkunde is bedoeld voor mensen die hun plantenkennis op een hoger niveau willen brengen. Na de cursus weet je meer over de indeling van het plantenrijk, de bouw van de plant en de basale levensprocessen in en rondom de plant. In permacultuur ontwerpen maak je een meer gefundeerde keuze voor planten en plantgroepen.

De cursus is een aanvulling op je plantenkennis. Met inzicht in de systematiek, anatomie en fysiologie van de plant, wordt een aantal zaken gemakkelijker te begrijpen: Waarom hebben planten een voorkeur voor een bepaald type standplaats? Waarom doen bepaalde planten het in relatie tot elkaar zo goed? Je gaat permacultuur technieken die je nu al toepast meer in hun verband zien.

Docent is Manon Best. Zij volgde de lerarenopleiding plantenteelt bij Stoas Hogeschool en werkte als docent plant en dier in het praktijkonderwijs. Vanuit BIJ BEST Moestuineducatie geeft ze cursussen, excursies en lezingen waarbij tuinieren met de natuur centraal staat:

“Ik kijk graag vanuit de microwereld naar een plant. Hoe meer ik mij verdiep in de plantenwereld, hoe meer ik de complexiteit ervan ontdek. Voor mij is niets leuker dan de zoektocht naar antwoorden op de vele vragen die ontstaan. Ik neem anderen daar graag in mee.”

 

Opbouw van de cursus

De cursus bestaat uit zes avonden, waarin de volgende onderwerpen  aan bod komen:

–      Plantensystematiek en indeling van het plantenrijk, flora van Nederland, wijze van voortplanting en determineren van planten, indicatorplanten en onkruiden;

–      Morfologie en anatomie van de plant, zaden en –vermeerdering;

–      Fysiologie van de plant: fotosynthese en ademhaling, celstructuur en watertransport, plantenhormonen en voedingsstoffen;

–      Aanpassing van de plant aan zijn omgeving: de invloed van de a-biotische factoren zoals licht, zwaartekracht en bodem;

–      Ecologie: vegetatietypen; plantrelaties en successie; ontwikkeling van gildes, de rol van insecten in het gilde en symbiotische relaties met o.a. schimmels.

Daarnaast kunnen deelnemers aan de cursus zelf onderwerpen aandragen die ze in de praktijk tegen komen.

 

Cursusdata 2015

Woensdagavond van 19.30 tot 22 uur:

7 jan     21 jan     4 feb     18 feb     4 mrt     18 mrt

 

Plaats

De opleiding wordt gegeven in Sculptuurhuis de Egge, Spittaalstraat 90 in Zutphen.

 

Kosten

De kosten voor de cursus Plantkunde  bedragen 255 euro, inclusief lesmateriaal en koffie/thee.

 

Opgave:

U kunt zich opgeven door te mailen of te bellen naar info@permacultuur.org of 06 – 488 252 99. Dan ontvangt u een inschrijfformulier.

 

CSC_0022

 

 

Vrijdag 10 oktober 2014 – Sociale permacultuur cursus

De cursus sociale permacultuur is voor maatschappelijke initiatiefnemers. Mensen die een project starten met een duidelijk ideële doelstelling. Dat kan van alles zijn: projecten voor samenwonen, stadslandbouwprojecten, repaircafé’s, transitie-initiatieven. Noem maar op. In dit soort initiatieven werk je samen met andere vrijwilligers. En samenwerken gaat niet altijd gemakkelijk. Ook al heb je een flinke dosis enthousiasme met elkaar gemeen. De cursus sociale permacultuur gaat over optimaal samenwerken. Hoe bereik je dat? Wat voor obstakels kun je verwachten? De cursus  geeft achtergronden, inzichten en technieken, die je helpen een effectieve organisatie op te zetten.

Problemen tussen mensen zijn verreweg de belangrijkste faalfactor voor nieuwe maatschappelijke initiatieven: slechte communicatie, onduidelijk leiderschap, persoonlijke conflicten, trage besluitvorming. Dat soort dingen.

Problemen in organisaties zijn niet te vermijden. Daar zijn we mensen voor. Het verschil is dat effectieve organisaties problemen weten aan te pakken en samen op te lossen. Terwijl modderende organisaties de problemen eerder toedekken. Effectieve organisaties leren en komen sterker uit de bus. Ze weten de meerwaarde van samenwerking te benutten.

Uitgangspunt voor de cursus sociale permacultuur is uiteraard permacultuur. Dat betekent het ontwerpen van nuttige systemen door zoveel mogelijk met de natuur mee te werken. Toegepast op sociale permacultuur wordt dat het ontwerpen van organisaties op basis van de (sociale) natuur van de mens. We gaan onderzoeken welke principes gelden voor samenwerking tussen mensen. En we gaan op basis van deze principes een sociaal ontwerp maken.

Naast permacultuur (Looby McNamara: People & Permaculture) halen we inspiratie uit verschillende tradities die goed aansluiten bij permacultuur. Voorbeelden zijn:

–   Scott Peck (community building);

–   Stephen Covey (Seven Habits of Highly Effective People);

–   Otto Scharmer (Theorie U); en

–   Peter Block (the Abundant Community).

Docent van de opleiding is Adriaan Bertens van Sichting Samenbeleving. Adriaan volgde de permacultuur opleiding bij Katharine Hone in 2014. Hij is ervaren facilitator (Unilever, KPN) en community builder (Ekodorf Tempelhof).  Zijn opvatting over verandering:

“Waar het radicale midden wordt gecultiveerd, komt sociale beweging op gang.”

 

Opbouw van de cursus:

downloadDe cursus bestaat uit vier afzonderlijke dagen en een terugkomdag.

De eerste dag staat het ‘ik’ centraal: wat is je essentie, wat zijn je kernkwaliteiten? Dag twee staat in het teken van het ‘het’, ofwel de taak van de organisatie. De derde dag gaat over het ’wij’, de groepsdynamica. En op de vierde dag komen de draden bij elkaar in het ‘midden’ en kijken we naar effectiviteit van het geheel.

 

Op de terugkomdag koppelen we terug naar de eigen praktijkervaring en kijken we vooruit.

Deelnemers aan de cursus kunnen hun eigen initiatief inbrengen en daarvoor een ontwerp maken.

 

Cursusdata 2014:

10 en 11 oktober en 14 en 15 november 2014

De lestijden zijn van 10 tot 17 uur. Er is niet voorzien in overnachting.

Terugkomdag: in overleg

 

Plaats:

De cursus wordt in Gemeenschapshuis 47 gegeven: Warnsveldseweg 47 in Zutphen.

 

Kosten:

De kosten voor de cursus Sociale Permacultuur bedragen 120 euro, inclusief lesmateriaal, koffie/thee en (vegetarische) lunch.

 

Opgave:

U kunt zich opgeven door te mailen of te bellen naar info@permacultuur.org of 06 – 488 252 99. Dan ontvangt u een inschrijfformulier.

N.b. om aan de cursus deel te kunnen nemen is bekendheid met permacultuur wenselijk, bijvoorbeeld via een PDC, introductiecursus of zelfstudie.

Vrijdag19 september 2014 – Houtbewerken basiscursus

In 7 vrijdagen leer je alles over bomen, hout en traditionele houtbewerkingstechnieken.

Er wordt gewerkt in het mooie bos ‘de Midgaard’ in Almen.

De lessen zijn praktijk gericht; veel zelf doen en maken! We volgen de traditie van het Engelse ‘green woodwork’. Hierbij wordt vooral gewerkt met vers geoogst rondhout, dus de hele boom of boomstam.

Tijdens de lessen wordt ingegaan op de achtergronden van het werken met vers hout. Je leert veel over bomen (die we zelf kappen) en houtsoorten. We behandelen uitgebreid de verschillende gereedschappen en de technieken om er mee te werken. Ook de aanschaf en het onderhoud van het gereedschap komt aan de orde.

Er worden verschillende kleine werkstukjes gemaakt. Na een aantal lessen begin je aan je eindwerkstuk; een kruk, stoel, schaafbok of een ander project.

Docenten zijn Job Suijker en Sjors van der Meer.

 

Plaats:

het bos ‘de Midgaard’ in Almen.

Data

19 september, 3 oktober, 17 oktober, 31 oktober, 14 november, 28 november, 12 december

Kosten

425 euro incl. koffie/ thee en soep

Opgave:

Meer informatie en opgave via www.vers-hout.nl 

 

lso_20120901_7247

Zaterdag 28 juni 2014 – Shingles maken workshop

Shingles zijn dakpannen, gemaakt van hout, meestal eiken. Je gebruikt ze als dakbedekking voor bijvoorbeeld een schuurtje,  overkapping of houthok. Op deze workshop maken we shingles voor de leemmuur op de permacultuurtuin. Het wordt een middagje ontspannen werken & leren. Aansluitend zijn er pizza’s uit de leemoven.

Workshopbegeleider is Job Suijker die sinds 2011 workshops en cursussen in het bewerken van vers hout geeft. Daarbij gaat het erom hoe je uit een pas gevelde boom iets functioneels of moois kunt maken?  Daar zijn allerlei technieken voor en specifieke handgereedschappen. Vers hout bewerking is een oud ambacht dat in Nederland aan een come back bezig is.

Voor deze workshop gaan we vooral blokken hout (eiken, kastanje, lariks) kloven om de dakpannen van gewenste grootte te maken. En we leren de techniek van het leggen van de dakpannen en het bevestigen aan de dakconstructie.

IMG_9025_2

Plaats:

Permacultuurtuin Zutphen

Tijd:

Zaterdag 28 juni van 14.00 – 18.00 uur en aansluitend pizza’s maken tot circa 20.00 uur

Kosten:

Middag:  20 euro, inclusief koffie/thee

Avond met pizza’s:  7,50 euro

Opgave:

Vóór 23 juni a.s. via info@permacultuur.org of 06- 488 252 99IMG_2190

Zaterdag 12 april 2014 – Composteren workshop

Een belangrijke manier om bodemvruchtbaarheid te verbeteren is door compost in te brengen. In deze workshop leren we de technieken van het composteren en doen we ervaring op met het samenstellen van een “warme” composthoop.

We beginnen de dag met theorie over het hoe en waarom van composteren. Bijvoorbeeld welke vormen van composteren er bestaan. En welke organismen het composteren feitelijk voor ons uit voeren. Doel is onder meer om uit te vinden welke vorm van composteren bij welke situatie past. De theorie krijg je op een hand out uitgereikt.

’s Middags bekijken we enkele praktijkvoorbeelden van composteren op de permacultuur tuin. Uit verschillende materialen stellen we een zogenaamde “warme” composthoop samen, waarbij we vooral letten op de verhouding groen (stikstof) en bruin (koolstof) materiaal. Het is handen uit de mouwen, dus aan te bevelen om zelf tuinhandschoenen mee te nemen.

De workshop wordt gegeven door Jan Schenk. Jan heeft in 2011 de permacultuur opleiding gevolgd bij Helma Röell in Zutphen. Aanvullend volgde hij een aantal verdiepingscursussen, onder andere de cursus composteren & kringloop tuinieren in 2012 bij het Comité Jean Pain in België. Recent volgde hij de cursus humisme bij Marc Siepman. Jan is een van de vaste medewerkers van de permacultuurtuin in Zutphen.20120921_compostcursus_0583

“De natuurlijke vruchtbaarheid van de bodem neemt ieder jaar wereldwijd af, ook in ons land. Hier maak ik me ernstig zorgen over, een gezonde bodem is tenslotte de basis voor een gezond leven. Composteren is een manier om de bodemvruchtbaarheid te behouden of zelfs te herstellen”.

Plaats:

Permacultuurtuin aan de Bronsbergen, Zutphen

Tijd:

Zaterdag 12 april van 10.00 – 16.00 uur

Kosten

65 euro incl. koffie/ thee en soep

Opgave:

Vóór 7 april a.s. via het contactformulier of via 06- 488 252 99

Vanaf 22 maart 2014 – Ambachtelijk houtbewerken basiscursus

In 8 zaterdagen leer je héél veel over HOUT, over BOMEN, over het werken met VERS HOUT en over het werken met HANDGEREEDSCHAP.
En dat in het prachtige bos van de Midgaard in Almen. De cursus wordt gegeven door Job Suijker en Sjors van der Meer.
Met elkaar vellen we een boom (in het kader van bosonderhoud) en we verwerken het hout tot prachtige werkstukken. Stap voor stap nemen we je mee in het hele proces van boom tot eindwerkstuk. Er is ruimte om te experimenteren en er is veel achtergrondinformatie over bomen, hout, gereedschap, boeken, tips & trucs.
De cursus start op zaterdag 22 maart om 10.00 uur. Vervolgens komen we om de week met maximaal 7 cursisten een hele dag bij elkaar in het prachtige bos ‘de Midgaard’ in Almen.
Kosten voor deze 8 daagse cursus; 495 euro, inclusief koffie/thee en soep bij de lunch én HOUT voor je werkstuk…
Kijk voor het hele programma en aanmelding op www.vers-hout.nl

Zaterdag 22 maart 2014 – Fruitbomen verdiepingsdag

Van de honderden appelrassen die in onze streken voorkwamen, zijn er nog maar enkele in gebruik. Deze zijn vooral geselecteerd op uiterlijk en gemiddelde smaak. Veel van de “vergeten” rassen produceren ook interessante appels. Vaak zijn deze ook beter houdbaar en resistenter tegen ziektes en plagen. Er valt dus veel te zeggen voor herstel van diversiteit. Op deze verdiepingsdag horen we alles over oude fruitrassen en leren we de techniek van het enten.

De dag wordt geleid door Marcel Tross die graag zijn passie voor fruitbomen met je deelt. Marcel is pomoloog en geeft in het dagelijks leven advies over de aanleg van boomgaarden en moestuinen (www.pomoloog.com). Zijn passie voor fruitbomen en de pomologie dateert van rond zijn 18de jaar, toen hij op zoek was naar de peterselieappel. Hij zet zich in om oude, vergeten en bijna verloren fruitrassen op te sporen, te vermeerderen en weer opnieuw uit te zetten:

“Als een soort genen bank voor de toekomstige generatie want ook diversiteit in de fruitbomen is heel belangrijk voor ons leef milieu.”

De indeling van de verdiepingsdag is als volgt: In de ochtend houdt Marcel een inleiding over fruitbomen met onderwerpen als historie & oude rassen, aankoop, planten, verzorgen & snoeien en de karakteristieken van fruitbomen.

’s Middags is er een praktisch gedeelte over enten en wellicht ook over snoeien en materiaal. Aan het einde van de dag neem je een ent mee naar huis.

Plaats:

Ochtend: Duurzaamheidscentrum de Kaardebol, Harenbergweg 1, Zutphen

Middag: Permacultuurtuin aan de Bronsbergen, Zutphen

Tijd:

Zaterdag 22 maart van 10.00 – 16.00 uur

Kosten:

65 euro (inclusief koffie/thee en soep)

Opgave:

Vóór 17 maart a.s. via het contactformulier of 06- 488 252 99

 

bijgesneden bloesem met hemel

Vrijdag 21 maart 2014 – Meewerken met NL DOET

De permacultuur tuin in Zutphen wordt aangelegd en onderhouden door vrijwilligers met een permacultuur achtergrond. Op vrijdag 21 maart, NL Doet dag, is de tuin open voor alle belangstellenden die mee willen werken. In de ochtend worden er oogstmanden gevlochten van wilgentenen. Onder begeleiding van professioneel wilgenteenvlechtster Ineke Visser kun je deze handige techniek leren.

Ook kinderen kunnen een eigen oogstmandje maken.

Opgave voor de NL-Doet dag gaat via de website van NL-DOET: www.nldoet.nl.

Oranje_Fonds-logo_vsi

Zaterdag 11 januari 2014 – Extra permacultuur introductieworkshop

Proeven, ruiken, kijken of permacultuur iets voor jou is. In deze workshop maak je kennis met de beginselen van permacultuur. De workshop wordt gehouden de Kaardebol in Zutphen. Docente is  Katharine Hone.

De dag is een combinatie van theorie, oefeningen en dia’s. Wat is permacultuur? Hoe ziet een permacultuurtuin eruit? Waar moet je op letten bij de aanleg? En hoe zit het met het onderhoud? Wat betekent permacultuur in een veranderende wereld?

Het wordt een gevarieerde dag van veel doen, veel ruimte voor vragen en veel inspiratie voor (misschien) een nieuw begin. De jaaropleidingen permacultuur starten op 18 en 21 januari 2014.

Plaats:

Duurzaamheidscentrum de Kaardebol, Harenbergweg 1, 7204 KZ Zutphen

Tijd:

Zaterdag 11 januari van 10.00 tot 16.00 uur

Kosten:

35 euro (inclusief koffie/thee) + 8 euro (lunch)

Opgave:

vóór 6 januari a.s. via info@permacultuur.org of 06- 488 252 99