18 maart 2017 – start permacultuur praktijkdagen

De praktijkdagen kun je zien als een vorm van stage, waarbij je in de permacultuurtuin in Zutphen projecten uitvoert. Al werkend in groepsverband leer je een aantal gangbare permacultuurtechnieken toepassen. De dagen zijn vooral bedoeld voor mensen die de PDC opleiding hebben gedaan en graag wat praktische ervaring willen opdoen.

De inhoud van de praktijkdagen staat van tevoren niet helemaal vast. Globaal gaat het over aanleg & structuren in de tuin, over de bodem, over invulling en onderhoud van de tuin en over de verwerking van producten. De precieze invulling ìs afhankelijk van wat er zich in de tuinen voordoet en van de inbreng van de deelnemers.

Om je een idee te geven staan hier een aantal voorbeelden van onderwerpen:

– planten, zaaien en stekken;
– composteren en mulchen;
– wilde eetbare planten;
– ecologisch bouwen;
– verwerken en bewaren van oogst;

Op de praktijkdagen zelf ontvang je eerst instructie met uitleg en achtergrond over het uit te voeren project. Dan ga je in kleine groepjes aan de slag met wisselende taken. Aan het einde is er een terugkoppeling met de mogelijkheid voor aanvullende vragen. Daarnaast ontvang je een hand out met de belangrijkste informatie.

Cursusdata 2017:
zaterdag 18 maart, zaterdag 8 april, zaterdag 20 mei, zaterdag 10 juni, zaterdag 26 augustus & zaterdag 23 september van 10 – 15 uur.

Kosten:
De kosten voor deze cursus zijn €265,=. Dit is inclusief koffie & thee. Je neemt zelf je eigen lunch mee.

Opgave:
Voor deelname aan deze cursus kunt u mailen naar jan@wereldwijdweb.com.

De praktijkdagen staan onder begeleiding van Jan Schenk, Manon Best neemt de wilde eetbare planten & verwerken en bewaren van oogst voor haar rekening.

Maandag 6 februari 2017 – start cursus Natuurlijk Bijenhouden in Olst

Hoe kan ik mijn bijen op een zo natuurlijk mogelijke manier houden? Moet ik kunstraat gebruiken, moet ik mijn bijen in de winter suikerwater voeren, kan ik bij natuurlijk bijenhouden ook honing afnemen, hoe vang ik een zwerm bijen en hoe zit het nou met de bestrijding van plagen zoals de varroamijt? Allemaal vragen die in deze cursus aan bod komen.

De cursus bestaat uit 5 avonden theorie waarin we leren over de ontwikkeling van het bijenvolk en over de plagen en ziekten die onze bijen kunnen aantasten. Tijdens de 6 praktijklessen staat het waarnemen voor en in de kast centraal, aan de buitenkant van de kast is vaak al goed te zien wat er zich in de kast voltrekt. Tijdens de praktijklessen gaat u ook zelf aan het werk in de kast. Zo ziet u met eigen ogen hoe het broednest wordt opgebouwd. U leert tussen duizenden bijen de koningin en haar pas gelegde eitjes te vinden. Ook de daarop volgende ontwikkelingsstadia van larve tot werkster, dar of koningin leert u herkennen. Is er voldoende stuifmeel en honing in de kast? Na de cursus kunt u dit zelf beoordelen.

Drachtplanten
Een belangrijk onderdeel in de cursus zijn de drachtplanten. Is er voldoende voedsel te halen in de buurt van de bijenkasten, wat kunt u doen om de dracht te verbeteren en wat zijn de belangrijkste drachten voor bijen? Zowel tijdens de theorie als in de praktijk lessen zullen we hier veel aandacht aan besteden.

Bijen behuizing
De meeste imkers houden hun bijen in zogenoemde Spaarkasten. Maar vindt u dat voor uw bijen wel de meest ideale behuizing? Daarom bekijken en bespreken we ook andere ‘kast-typen’ zoals de Dadantkast, de Einraumbeute, de Topbarhive etc. De ideale bijenkast is voor iedere imker anders.

Docenten:
De cursus wordt gegeven door Manon Best en Jan Schenk.

Cursusdata en plaats:
De theorielessen zijn op de maandagavonden 6 februari, 27 februari, 13 maart, 3 april & 2 oktober van 19.30 – 22.00 uur en de praktijklessen zijn op 18 april, 8 mei, 22 mei, 26 juni, 10 juli en 11 september van 19.00 – 22.00 uur. Zowel de theorie- als de praktijklessen worden gehouden op het Aardehuisterrrein in Olst.

Kosten:
De kosten voor deze cursus bedragen € 250,=. Dit is inclusief koffie/thee en lesmateriaal. Voor de praktijklessen dient de cursist zelf voor een kap en eventueel handschoenen te zorgen. Een eenvoudige leskap, model monnikskap, kost rond de € 10,=

Opgave:
Voor deelname aan deze cursus kunt u mailen naar jan@wereldwijdweb.com. Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Dinsdag 27 september 2016 – Natuurlijk bijen houden aanvang cursus

 

Dit najaar gaat voor de zesde keer de cursus Natuurlijk Bijen Houden van start op het Permacultuur Centrum. Docent is Albert Muller, biologisch-(dynamisch) imker, leraar bijen houden en verbonden aan het Fisschermühle Instituut in Rosenfeld (Duitsland).

De cursus Natuurlijk bijen houden is bedoeld voor mensen die overwegen om zelf bijen te gaan houden en dat op een natuurlijke wijze willen doen. Na de cursus ben je in staat om zelfstandig een bijenvolk te begeleiden. Alle aspecten en handelingen van het bijen houden komen dus aan bod. Het accent van de cursus ligt daarbij op het natuurlijke gedrag van de bijen en hoe je daar als begeleider van een volk met  minimale ingrepen op kunt inspelen. De gezondheid van het bijenvolk staat voorop; honingoogst is bijzaak.

 “Bijen worden al eeuwen lang door mensen gehouden. Waar tot ongeveer 1900 de imker zijn bijen verzorgde en de oogst bestond uit “het overschot”, zien we in de loop van de twintigste eeuw een steeds verder gaande materialisering van de bijenhouderij. De technieken krijgen een steeds grotere invloed. De bij moet maakbaar worden. Dit heeft geresulteerd in een situatie waarin de bijenhouder grotendeels bepaalt wat er zich in het leven van een volk afspeelt.

Gelukkig zijn er steeds meer mensen  die graag bijen willen houden vanuit een andere visie. Kijkend naar een bijenvolk …”de Imme”  zien we dat het volk een bepaalde jaarcyclus doorloopt waarbij we als imker vooral ondersteunend en begeleidend te werk gaan. Honing wordt weer een geschenk dat niet standaard altijd beschikbaar komt voor de imker. Het welzijn van de bij staat voorop. Dit houdt in dat  het bijenvolk onze volle aandacht krijgt,  maar ook de planten en bloemen  waarvan het volkje direct afhankelijk is. Natuurlijk bijen houden is een bezigheid die ons enorm veel voldoening brengt.”

 

Opbouw van de cursus:

De cursus bestaat uit zes theorieavonden in het najaar en vijf praktijkavonden in het voorjaar en nog een extra praktijkles in de nazomer. Onderwerpen zijn:

–        ontwikkeling, gedrag en werkzaamheden van de bij;

–        groei, voortplanting en zwermen;

–        kenmerken van een bijenvolk;

–        drachtplanten;

–        bijenziekten;

–        opbouw van het broednest, waarnemingen voor en in de kast;

–        ontwikkeling van het volk naar het zwermen;

–        varroa-behandeling;

–        jonge volken, controle, voeren;

–        inwinteren en behandeling van bijenziekten.

 

Cursusdata Natuurlijk Bijen Houden 2016 – 2017 

Theorie

Op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur:

27 sep    11 okt    1 nov    15 nov    29 nov     6 dec 2016

Theorielessen worden gegeven op Buurtcentrum de Uitwijk, Brink 116 te Zutphen.

 

Praktijk

Op maandagavond van 19.00 tot 21.00 uur:

10 april   1 mei   29 mei   12 juni   26 juni   4 sept 2017

Praktijklessen vinden plaats  in de Permacultuurtuin aan de Bronsbergen te Zutphen.

 

Cursusdata biologisch dynamische aanvulling

De mogelijkheid bestaat om in drie aanvullende lessen vertrouwd te raken met de biologisch dynamische benadering van het bijen houden. In deze lessen wordt ingegaan op de achtergrond van het biologisch dynamisch bijen houden, kosmische invloeden en ontstaansgeschiedenis van de aarde in relatie tot bijen.

Op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur:

17 jan   31 jan   14 feb 2017

Plaats: Buurtcentrum de Uitwijk, Brink 116 te Zutphen.

 

Kosten:

De kosten voor de cursus natuurlijk bijen houden (samen 12 avonden) bedragen 255 euro, inclusief lesmateriaal en koffie/thee.

De kosten voor de biologisch-dynamische aanvulling (3 avonden) bedragen 70 euro.

 

Opgave:

Je kan je opgeven door een bericht te sturen via de contactpagina. Dan ontvang je een inschrijfformulier.

 

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Vrijdag 10 juni 2016 – Sociale permacultuur aanvang cursus

 

De cursus sociale permacultuur is voor ondernemers, initiatiefnemers en idealisten. Voor mensen die een project of onderneming starten met een duidelijk ideële of maatschappelijke doelstelling. Met deze cursus willen we je  ondersteunen bij het ontwikkelen van jouw organisatie. Hoe bereik je optimale samenwerking in je team?

Recent onderzoek van Google laat zien dat goede samenwerking grote meerwaarde biedt. Zoveel zelfs, dat teams met middelmatige teamleden die goed samenwerken, beter presteren dan teams van hoogvliegers met matige samenwerking.

Het geheim zit hem vooral in de soft skills: Hoe gaan de mensen met elkaar om? hoeveel aandacht hebben ze voor elkaar? Krijgt iedereen de kans zich te uiten? Zakelijk en efficiënt werken, met andere woorden, kan niet effectief zijn zonder aandacht voor het persoonlijke en het interpersoonlijke.

In deze cursus sociale permacultuur  zoeken wij deze balans op. Enerzijds willen we je technieken, inzichten en ideeën aanreiken over organisatievorming. Dat gaat over onderwerpen zoals besluitvorming, conflicthantering en leiderschap. Hoe geef je invulling aan deze begrippen op een manier die past bij nieuwe visies op duurzaam (samen)leven?

Anderzijds willen we dat je de kracht gaat ervaren van echte communicatie; dat je voelt wat het betekent om deel uit te maken van een verbonden groep; dat je gaat zien wat er speelt in een groep.

Uitgangspunt voor de cursus is uiteraard permacultuur. Dat betekent kort gezegd dat we zoveel mogelijk met de natuur meewerken. Toegepast in het sociale betekent dat we organisaties willen die passen bij de (sociale) natuur van de mens. Daarom gaan we onderzoeken welke ontwerpprincipes gelden voor samenwerking tussen mensen. En we gaan op basis van deze principes een sociaal ontwerp maken.

Naast permacultuur (Looby McNamara: People & Permaculture) halen we inspiratie uit verschillende tradities die goed aansluiten bij permacultuur. Voorbeelden zijn:

–   Scott Peck (Community Building);

–   Frederic Laloux (Reinventing Organizations);

–   Otto Scharmer (Theorie U); en

–   Peter Block (the Abundant Community).

Docent van de opleiding is Adriaan Bertens van Stichting Samenbeleving. Adriaan is als docent verbonden aan Permacultuur Centrum Nederland. Hij volgde de permacultuur opleiding bij Katharine Hone in 2014 en is ervaren facilitator (Unilever, KPN) en community builder (Ekodorf Tempelhof). Zijn opvatting over verandering: “Waar het radicale midden wordt gecultiveerd, komt sociale beweging op gang.”

Co-facilitator is René Röell, coördinator van Permacultuur Centrum Nederland, bioloog, milieu-deskundige en initiatiefnemer van Stadslandbouw Zutphen.

 download

Opbouw van de cursus:

De cursus bestaat uit vier afzonderlijke dagen:

Op dag 1 staat het ‘ik’ centraal. Om in een groep te functioneren heb je zicht nodig op wie je zelf bent; waar je kwaliteiten liggen; wat je essentie is.

Dag 2 staat in het teken van het ‘het’, ofwel de taak van de organisatie.

Dag 3 gaat over het ’wij’, de groepsdynamica.

Op dag 4 brengen we de lijnen in het ‘midden’ bij elkaar en kijken we naar het geheel.

Deelnemers aan de cursus kunnen hun eigen initiatief/ project als casus inbrengen.

 

Voor wie is de cursus?

Initiatiefnemers, medewerkers en belanghebbenden bij projecten zoals:

–        woongroepen en ecodorpen

–        stadslandbouwprojecten

–        transitie-initiatieven

–        buurtmoestuinen

–        duurzaamheidscoöperaties

–        permacultuur projecten

–        sociale cohesie en burgerinitiatief

–        (sociale) ondernemingen, new business models

 

Cursusdata juni 2016:

Vrijdag en zaterdag 10 en 11 juni en 17 en 18 juni 2016

De lestijden zijn van 10 tot 17 uur.

 

Plaats:

De cursuslocatie is Dat Bolwerck, Zaadmarkt 112 in Zutphen. Zie foto.

 

Kosten:

De kosten voor de cursus Sociale Permacultuur bedragen € 285,- inclusief lesmateriaal, koffie/thee en (vegetarische) lunch.

 

Opgave:

Meer informatie en opgave gaat via het contactformulier.

 

dat bolwerck

 

Donderdag 2 juni 2016 – Plantkunde aanvang verdiepingscursus

In de cursus plantkunde verdiepen we ons drie dagen in planten, plantenfamilies en de vraag naar optimale combinaties. De cursus is een combinatie van praktijk, theorie, film en cases. 

Als je je kennis over planten wilt vergroten is deze cursus voor jou. Je leert om meer gefundeerde keuzes te maken bij de aanleg van je (permacultuur) tuin. Welke planten zet je bij elkaar? Waarom hebben planten voorkeur voor een bepaald type standplaats?  Waarom doen sommige planten het in relatie tot elkaar zo goed?

Docent is Manon Best. Zij volgde de lerarenopleiding plantenteelt bij Stoas Hogeschool, werkte daarna als docent plant en dier in het praktijkonderwijs. Daarnaast is ze enthousiast imker. Vanuit haar bedrijf BIJ BEST Moestuineducatie geeft ze cursussen, excursies en lezingen waarbij tuinieren met de natuur centraal staat.

“Ik kijk graag vanuit de microwereld naar een plant. Hoe meer ik mij verdiep in de plantenwereld, hoe meer ik de complexiteit ervan ontdek. Voor mij is niets leuker dan de zoektocht naar antwoorden op de vele vragen die ontstaan. Ik neem anderen daar graag in mee.”

CSC_0022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbouw van de cursus

In grote lijnen (afhankelijk van voorkennis en inzichten van de deelnemers) komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Wanneer is een organisme een plant? Een kijkje in de plantensystematiek: bacteriën, algen, schimmels, mossen, korstmossen, bomen, struiken, kruiden en hun samenhang. 
 • Hoe zijn landplanten ontstaan en wat noem je een landplant? 
 • Indeling en het herkennen van plantenfamilies. Indicatorplanten. 
 • Wijze van voortplanting, vormen van bestuiving, ongewenste kruisbestuivingen, herkennen van zaden aan de plant. 
 • Uitwendige en inwendige bouw en levensprocessen van vaatplanten (morfologie, anatomie en fysiologie). 
 • Welke stoffen neemt een plant op uit de omgeving en hoe verloopt transport naar en door de plant? Welke functies vervullen de stoffen in de plant? 
 • Welke stoffen geven planten af aan de omgeving en welke functie heeft de afgifte van die stoffen in het systeem? 
 • De invloed van parasieten op planten.
 • Symbiotische relaties, onder andere met insecten en schimmels. 
 • Plantcommunicatie en verdedigingsmechanismen. 
 • Het maken van plantcombinaties aangepast aan standplaatsfactoren.

 

Bij al deze onderwerpen stellen we ons steeds de vraag: “Wat betekent dit voor de inrichting van je tuin?”

Deelnemers aan de cursus nodigen we van harte uit om ook zelf onderwerpen en kwesties aan te dragen die ze in hun praktijk tegenkomen.

 

Cursusdata 2016

Donderdag 2 juni   16 juni   30 juni

Tijd: van 10.00 tot 16.00 uur

 

Plaats

Duurzaamheidscentrum de Kas, Harenbergweg 1 te Zutphen

Rondom de Kas bevinden zich 3 hectare tuinen waar volop mogelijkheid is om ook op locatie planten en hun relaties te onderzoeken.

 

Kosten

De kosten voor de cursus bedragen 255 euro, inclusief lesmateriaal en koffie/thee.

Cursisten dienen zelf een map aan te schaffen om uitgereikt materiaal in te verzamelen.

 

Opgave

Opgave voor 26 mei 2016. U kunt zich opgeven via het contactformulier.

foto website

Dinsdag 26 april 2016 – Start jaaropleiding permacultuur (PDC) Zutphen

Op dinsdag 26 april gaat een nieuwe jaaropleiding permacultuur van start in Zutphen.

De Jaaropleiding biedt je een volledige introductie op permacultuur en leidt tot het internationaal erkende PDC (Permaculture Design Certificate). De opleiding bestaat uit tien dinsdagen van 10.00 uur tot 18.00. Daarnaast heb je de mogelijkheid tot verdieping van je kennis door aan praktijkdagen deel te nemen of door in de permacultuurtuin mee te werken. Meer over de opleiding vind je hier.

De docente, Katharine Hone, heeft een achtergrond in het voortgezet onderwijs en geeft sinds 2011 opleidingen in permacultuur. Haar lessen zijn gestructureerd met betrekking tot het leermateriaal en gevarieerd in de manier van overbrengen. Daarnaast hecht zij sterk aan eigen  inbreng van cursisten. Meer over Katharine vind je hier.

Plaats:

De plaats van de jaaropleiding is Buurtcentrum de UItwijk, Brink 116 te Zutphen en de permacultuurtuin aan de Bronsbergen te Zutphen.

Data en tijden:

Dinsdag   26 april   17 mei   7 juni   28 juni   30 aug   20 sept   11 okt   1 nov   22 nov   20 dec

Tijden van 10.00 tot 18.00 uur.

Kosten:

De kosten van de jaaropleiding zijn €845,= incl. koffie en thee, excl. lunch. Cursisten ontvangen tevens een uitgebreide reader en een werkboek.

Voor studenten(<27 jaar en voltijds), samenwonende partners en gezinsleden geldt een korting van 50%.

Opgave:

Voor meer informatie over de opleiding en voor inschrijving kun je ons een bericht sturen via de contactpagina.

Zaterdag 20 februari 2016 – Cursus “haal meer uit je moestuin” aanvang

  

In deze cursus van drie zaterdagochtenden geven we tips en trucs om op een natuurlijke manier het beste uit je moestuin te halen.

 

Met het nieuwe groeiseizoen in aantocht stellen we ons de vraag hoe we het dit jaar gaan aanpakken. Hoe maken we van onze moestuin een succes? Een plek waar het fijn is om te werken, waar het prettig is om te vertoeven en waar we veel gezonde groenten vanaf kunnen halen?

In deze korte cursus nodigen we je uit om met de blik van de natuur naar je moestuin te kijken. We proberen de natuurlijke processen te begrijpen en daarop in te spelen.

Een natuurlijk systeem  begint bij een levende bodem. Dat is een bodem waarin kleine bodemdieren en micro-organismen een kans krijgen om een vruchtbare humuslaag te creëren. Hoe stimuleer je de ontwikkeling van een dergelijke bodem?

Een natuurlijk systeem kenmerkt zich ook door een grote diversiteit. Hierdoor hebben plaagdieren minder kans. Ook zie je dat planten elkaar opzoeken en ondersteunen. Hoe creëer je dit soort diversiteit? Welke combinaties van planten werken goed? Wat kun je ondernemen  als je toch last van slakken, insecten e.d. krijgt?

Cursusleider Jan Schenk is permaculturist en als docent verbonden aan Permacultuur Centrum Nederland. Hij heeft een achtergrond in het agrarisch onderwijs en jarenlange ervaring in natuurlijke teeltmethodes. In Zutphen heeft hij een stadslandbouwbedrijf.

 

Programma

Dag 1 zaterdag 20 februari

–        De principes van mengcultuur

–        Eénjarige of meerjarige planten

–        Standplaats en microklimaten

–        Teeltplan

Dag 2 zaterdag 5 maart

–        Bodem: beoordeling, verbetering en bewerking

–        Natuurlijke plaagbestrijding

Dag 3 zaterdag 28 mei

–        Dit is een terugkomdag. We maken een ronde langs de tuinen van cursisten en bespreken waar we tegenaan lopen, wat er fout gaat en waar we succes mee hebben. Veel ruimte dus voor vragen en het uitwisselen van ervaringen.

 

Cursusdata en tijden

Zaterdag 20 februari, 5 maart en  28 mei.

Tijd: van 9.00 tot 13.00 uur

 

Plaats

Duurzaamheidscentrum de Kas, Harenbergweg 1 te Zutphen

 

Kosten

€ 45,- inclusief lesmateriaal en koffie/thee.

 

Opgave

Opgave voor 15 februari 2016. Je kan je opgeven via het contactformulier.

 

DSC_0157

Zaterdag 6 februari 2016 – Permacultuur Praktijkdagen aanvang serie Zutphen

In februari 2016 start een nieuwe serie van 10 praktijkdagen met als hoofdlocatie Zutphen.

Deze praktijkdagen kun je zien als een vorm van stage, waarbij je in aantal (permacultuur)tuinen in en rondom Zutphen projecten uitvoert. Al werkend in groepsverband  leer je een aantal gangbare permacultuurtechnieken toepassen.

De inhoud van de praktijkdagen staat van tevoren niet helemaal vast. Globaal gaat het over aanleg & structuren in de tuin, over de bodem, over invulling en onderhoud van de tuin  en over de verwerking van producten. De precieze invulling ìs afhankelijk van wat er zich in de tuinen voordoet en van de inbreng van de deelnemers.

Om je een idee te geven staan hier een aantal voorbeelden van  onderwerpen:

– het snoeien en enten van fruitbomen

– planten, zaaien en stekken;

– aanleg van paden en bedden;

– ecologisch bouwen;

– composteren en mulchen;

– wilde eetbare planten;

– verwerken en bewaren van oogst

Op de praktijkdagen zelf ontvang je eerst  instructie met uitleg en achtergrond over het uit te voeren project. Dan ga je in kleine groepjes aan de slag met wisselende taken. Aan het einde is er een terugkoppeling met de mogelijkheid voor aanvullende vragen. Daarnaast ontvang je een hand out met de belangrijkste informatie.

De praktijkdagen staan onder begeleiding van Jan Schenk. Voor een aantal onderdelen treden gastdocenten aan. De praktijkdagen zijn een aanvulling op het PDC en dus niet verplicht voor het behalen ervan.

 

Data, plaats en tijd

Data:    zaterdag 6 feb   12 mrt   9 apr   21 mei   18 jun   2 jul   27 aug   24 sep   15 okt   19 nov

Plaats: Zutphen

Permacultuurtuin Zutphen, Bronsbergen

Stadslandbouw Zutphen, Helbergen

Tijd: van 10 tot 17 uur

 

Kosten en opgave

De kosten van de serie praktijkdagen zijn € 485,= incl. koffie en thee.

Voor deelnemers aan de jaaropleiding is het tarief € 415,=

Voor meer informatie en voor inschrijving kun je mailen naar info@permacultuur.org

 

DSC_0662

Zondagmiddag 13 december 2015 Ervarium Sociale Permacultuur Groningen

Op zondagmiddag 13 december organiseren een aantal Groningse permaculturisten een Ervarium Sociale Permacultuur. Doel van de bijeenkomst is om de aanwezigen te laten ervaren wat je met echte communicatie kunt bereiken.

Binnen sociale permacultuur zoeken we naar vormen van samenwerken en samenleven die passen bij nieuwe visies op een veranderende en meer duurzame samenleving. Communicatie neemt in deze visies een essentiële  plaats in.

De avond is geen kennisuitwisseling, dialoog of discussie. Met dit soort ‘communiceren’ zijn we genoeg vertrouwd. Het gaat er om of we elkaar echt kunnen bereiken. We noemen het daarom een Ervarium, want het directe ervaren staat voorop.

Adriaan Bertens van Permacultuur Centrum Nederland begeleidt de avond. Hij is facilitatorcommunity builder en praktisch idealist. Op de avond geeft hij enkele praktische en vanzelfsprekende communicatierichtlijnen die het ervaren mogelijk maken. Als we die richtlijnen volgen ontstaat er tussen de aanwezigen een ‘ruimte’, een ‘midden’. De bedoeling is dat we die richtlijnen en de werking ervan mee naar huis nemen en in onze eigen situaties gaan toepassen.

Ben je benieuwd en wil je het zelf ervaren? Je bent van harte welkom!

Plaats:

Tuin in de Stad, Friesestraatweg 137A, Groningen.

Tijd:

Aanvang om 14.00 uur. Inloop vanaf 13.30 uur.

Kosten:

Toegang is €10,- pp. Kom je als community met 4 of meer mensen, mail dan voor evt. korting. Opgave via econiers@gmail.com of het contactformulier.

Vrijdagavond 30 oktober en 6 november 2015 – Bijenkast maken

Vanwege het grote succes organiseren wij deze workshop voor de tweede keer dit jaar. In twee avonden maak je een mooie en zeer duurzame bijenkast. 

Begeleider van de workshop is Mels Wellian, die als cursusleider meubelmaken en werkplaatscoördinator betrokken is bij de Stadswerkplaats Zutphen. Mels heeft 15 jaar lang  zijn eigen meubelmakerij en restauratiebedrijf gehad in de binnenstad van Zutphen.

Het type kast dat we gaan maken is een top bar kast, ook wel bovenlattenkast genoemd. Dit is een bijenkast die goed aansluit bij de natuurlijke leefwijze van bijen en ruimte laat voor ingrepen door de bijenhouder.

De kasten worden geconstrueerd van uitsluitend natuurlijke materialen. Het hout is van de Douglasspar en hoeft niet behandeld te worden. Door verwering wordt het hard en krijgt het een grijspatina. Op een onderstel geplaatst gaat hij  zeker 30 jaar mee.

Het interieur van de kast heeft 28 honingraatdragers. Door de hoek waaronder kast gebouwd is en de vorm van de honingraatdragers zullen de bijen de raat alleen aan deze bovenlatten hechten en niet aan de wanden of de bodem. De kast wordt in tweeën verdeeld door een scheidingswand.

Het geleverde bouwpakket voor de cursus  is zo uitgevoerd dat er alleen montage hoeft plaats te vinden. Desondanks vergt het nog best veel tijd om dit goed uit te voeren. We bouwen de kasten twee aan twee. Technische ervaring is niet vereist.

DSC02667

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaats:

Stadswerkplaats Zutphen, De Waarden 309 Zutphen

Tijd:

Vrijdag 30 oktober en 6 november van 19.00 – 22.00 uur

Kosten

€ 175,00 incl. koffie en thee en materialen voor de kast.

Opgave:

Graag vóór 15 oktober a.s. via het contactformulier of via Mels Wellian, tel. 06 – 248 928 85. Er is plaats voor maximaal 8 deelnemers.

 

P5150030

Vrijdag 2 oktober 2015 – Sociale permacultuur aanvang cursus

De cursus sociale permacultuur is voor maatschappelijke initiatiefnemers. Mensen die een project starten met een duidelijk ideële of maatschappelijke doelstelling. Doel van de cursus  is om je achtergronden, inzichten en technieken te geven, die je helpen een effectieve organisatie op te zetten. Hoe bereik je optimale samenwerking? Wat zijn de voorwaarden?

Wie een maatschappelijk of ideëel project start, staat voor de vraag: Hoe zet ik een organisatie op? Hoe gaat het met besluitvorming en met taakverdeling. Hoe sta je tegenover leiderschap? Veel beginnende organisaties stappen over deze vragen heen of nemen een conventionele organisatievorm over. Sommige groepen experimenteren met platte organisatievormen en een consensus besluitvorming.

Met de cursus sociale permacultuur willen we bereiken dat je vooraf nadenkt over de wijze van organiseren. We willen ook dat je een organisatievorm kiest die past bij de kernwaarden van je organisatie; een vorm die ook past bij nieuwe visies op duurzaam (samen)leven. En we vinden het ook belangrijk dat je instrumenten hebt om problemen in de samenwerking op te lossen.

Problemen tussen mensen is waarschijnlijk de belangrijkste faalfactor voor beginnende, ideële organisaties. Ze leiden tot stagnatie en soms tot het uiteenvallen van de organisatie.

Dit soort problemen kun je niet vermijden. Effectieve organisaties onderscheiden zich niet door de afwezigheid van conflict. Het verschil is dat ze een cultuur hebben ontwikkeld waarin problemen worden overwonnen. Het zijn organisaties die leren en daardoor sterker uit de bus komen. Ze weten van samenwerking een bron van creativiteit en energie te maken.

Uitgangspunt voor de cursus sociale permacultuur is uiteraard permacultuur. Dat betekent kort gezegd dat we zoveel mogelijk met de natuur meewerken. Toegepast in het sociale  betekent dat we organisaties willen die passen bij de (sociale) natuur van de mens. Daarom gaan we onderzoeken welke principes gelden voor samenwerking tussen mensen. En we gaan op basis van deze principes een sociaal ontwerp maken.

Naast permacultuur (Looby McNamara: People & Permaculture) halen we inspiratie uit verschillende tradities die goed aansluiten bij permacultuur. Voorbeelden zijn:

–   Scott Peck (Community Building);

–   Frederic Laloux (Reinventing Organizations);

–   Otto Scharmer (Theorie U); en

–   Peter Block (the Abundant Community).

Docent van de opleiding is Adriaan Bertens van Stichting Samenbeleving. Adriaan volgde de permacultuur opleiding bij Katharine Hone in 2014. Hij is ervaren facilitator (Unilever, KPN) en community builder (Ekodorf Tempelhof). Zijn opvatting over verandering: “Waar het radicale midden wordt gecultiveerd, komt sociale beweging op gang.”

download

 

Opbouw van de cursus:

De cursus bestaat uit vier afzonderlijke dagen:

Op dag 1 staat het ‘ik’ centraal: wat is je essentie, wat zijn je kernkwaliteiten?

Dag 2 staat in het teken van het ‘het’, ofwel de taak van de organisatie.

Dag 3 gaat over het ’wij’, de groepsdynamica.

Op dag 4 komen de draden bij elkaar in het ‘midden’ en kijken we naar effectiviteit van het geheel.

Deelnemers aan de cursus kunnen hun eigen initiatief/ project als casus inbrengen.

 

Voor wie is de cursus?

Initiatiefnemers, medewerkers en algemeen geïnteresseerden met betrekking tot projecten zoals:

–         woongroepen en ecodorpen

–         stadslandbouwprojecten

–         transitie-initiatieven

–         buurtmoestuinen

–         duurzaamheidscoöperaties

–         permacultuur projecten

–         op het vlak van sociale cohesie en burgerinitiatief

Overigens staat deelname ook open voor mensen die in commerciële of ambtelijke organisaties werken.

 

Cursusdata najaar 2015:

vrijdag en zaterdag 2 en 3 oktober en 6 en 7 november 2015

De lestijden zijn van 10 tot 17 uur. Er is niet voorzien in overnachting.

 

Plaats:

De cursus wordt in Sculptuurhuis de Egge, Spitaalstraat 90 in Zutphen.

 

Kosten:

De kosten voor de cursus Sociale Permacultuur bedragen 160 euro, inclusief lesmateriaal, koffie/thee en (vegetarische) lunch.

 

Opgave:

U kunt zich opgeven door te mailen of te bellen naar info@permacultuur.org of 06 – 488 252 99. Dan ontvangt u een inschrijfformulier.

N.b. om aan de cursus deel te kunnen nemen is bekendheid met permacultuur wenselijk, bijvoorbeeld via een PDC, introductiecursus of zelfstudie.

Maandag 21 september 2015 – Natuurlijk bijen houden aanvang cursus

Dit najaar gaat voor de vijfde keer de cursus Natuurlijk Bijen Houden van start op het Permacultuur Centrum. Docent is Albert Muller, biologisch-(dynamisch) imker, leraar bijen houden en verbonden aan het Fisschermühle Instituut in Rosenfeld (Duitsland).

De cursus Natuurlijk bijen houden is bedoeld voor mensen die overwegen om zelf bijen te gaan houden en dat op een natuurlijke wijze willen doen. Na de cursus ben je in staat om zelfstandig een bijenvolk te begeleiden. Alle aspecten en handelingen van het bijen houden komen dus aan bod. Het accent van de cursus ligt daarbij op het natuurlijke gedrag van de bijen en hoe je daar als begeleider van een volk met  minimale ingrepen op kunt inspelen. De gezondheid van het bijenvolk staat voorop; honingoogst is bijzaak.

 “Bijen worden al eeuwen lang door mensen gehouden. Waar tot ongeveer 1900 de imker zijn bijen verzorgde en de oogst bestond uit “het overschot”, zien we in de loop van de twintigste eeuw een steeds verder gaande materialisering van de bijenhouderij. De technieken krijgen een steeds grotere invloed. De bij moet maakbaar worden. Dit heeft geresulteerd in een situatie waarin de bijenhouder grotendeels bepaalt wat er zich in het leven van een volk afspeelt.

Gelukkig zijn er steeds meer mensen  die graag bijen willen houden vanuit een andere visie. Kijkend naar een bijenvolk …”de Imme”  zien we dat het volk een bepaalde jaarcyclus doorloopt waarbij we als imker vooral ondersteunend en begeleidend te werk gaan. Honing wordt weer een geschenk dat niet standaard altijd beschikbaar komt voor de imker. Het welzijn van de bij staat voorop. Dit houdt in dat  het bijenvolk onze volle aandacht krijgt,  maar ook de planten en bloemen  waarvan het volkje direct afhankelijk is. Natuurlijk bijen houden is een bezigheid die ons enorm veel voldoening brengt.”

 

Opbouw van de cursus:

De cursus bestaat uit zes theorieavonden in het najaar en vijf praktijkavonden in het voorjaar en nog een extra praktijkles in de nazomer. Onderwerpen zijn:

–        ontwikkeling, gedrag en werkzaamheden van de bij;

–        groei, voortplanting en zwermen;

–        kenmerken van een bijenvolk;

–        drachtplanten;

–        bijenziekten;

–        opbouw van het broednest, waarnemingen voor en in de kast;

–        ontwikkeling van het volk naar het zwermen;

–        varroa-behandeling;

–        jonge volken, controle, voeren;

–        inwinteren en behandeling van bijenziekten.

 

Cursusdata Natuurlijk Bijen Houden 2015 – 2016 

Theorie

Op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur:

21 september, 5 oktober, 26 oktober, 16 november, 7 december en 11 januari 2016.

Theorielessen worden gegeven in de Kas, Harenbergweg 1 te Zutphen.

 

Praktijk

Op maandag- of dinsdagavond van 19.00 tot 21.00 uur:

18/19 april 2016, 9/10 mei, 30/31 mei, 13/14 juni, 27/28 juni, 5/6 september

Praktijklessen  in de Permacultuurtuin aan de Bronsbergen te Zutphen.

 

Cursusdata biologisch dynamische aanvulling:

De mogelijkheid bestaat om in drie aanvullende lessen vertrouwd te raken met de biologisch dynamische benadering van het bijen houden. In deze lessen wordt ingegaan op de achtergrond van het biologisch dynamisch bijen houden, kosmische invloeden en ontstaansgeschiedenis van de aarde in relatie tot bijen.

Op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Kas, Harenbergweg 1 te Zutphen:

15 februari 2016, 7 maart, 21 maart

 

Kosten:

De kosten voor de cursus natuurlijk bijen houden (samen 12 avonden) bedragen 255 euro, inclusief lesmateriaal en koffie/thee.

De kosten voor de biologisch-dynamische aanvulling (3 avonden) bedragen 70 euro.

 

Opgave:

U kunt zich opgeven door een bericht te sturen via de contactpagina. Dan ontvangt u een inschrijfformulier.

Woensdagavond 16 september 2015 – Ervarium Sociale Permacultuur in Haren

Op woensdagavond 16 september organiseren Groningse permaculturisten een Ervarium sociale permacultuur. Doel van de bijeenkomst is om de aanwezigen te laten ervaren wat je met echte communicatie kunt bereiken.

Binnen sociale permacultuur zoeken we naar vormen van samenwerken en samenleven die passen bij nieuwe visies op een veranderende en meer duurzame samenleving. Communicatie neemt in deze visies een essentiële plaats in.

De avond is geen kennisuitwisseling, dialoog of discussie. Met dit soort ‘communiceren’ zijn we genoeg vertrouwd. Het gaat er om of we elkaar echt kunnen bereiken. We noemen het daarom een Ervarium, want het directe ervaren staat voorop.

Adriaan Bertens begeleidt de avond. Hij is facilitatorcommunity builder en praktisch idealist. Op de avond geeft hij enkele praktische en vanzelfsprekende communicatierichtlijnen die het ervaren mogelijk maken. Als we die richtlijnen volgen ontstaat er tussen de aanwezigen een ‘ruimte’, een ‘midden’. De bedoeling is dat we die richtlijnen en de werking ervan mee naar huis nemen en in onze eigen situaties gaan toepassen.

Ben je benieuwd en wil je het zelf ervaren? Je bent van harte welkom!

Plaats:

De Mikkelhorst, Klaverlaan 37, Haren

Tijd:

Aanvang om 19.00 uur. Inloop vanaf 18.30 uur.

Kosten:

Toegang is €10,- incl. consumptie. Opgave via econiers@gmail.com

Dinsdagavond 19 mei 2015 – Ervarium Sociale Permacultuur in Nijmegen

Op dinsdagavond 19 mei organiseert Transition Town Nijmegen een Ervarium sociale permacultuur. Doel van de bijeenkomst is om de aanwezigen te laten ervaren wat je met echte communicatie kunt bereiken.

Binnen sociale permacultuur zoeken we naar vormen van samenwerken en samenleven die passen bij nieuwe visies op een veranderende en meer duurzame samenleving. Communicatie neemt in deze visies een essentiële plaats in.

De avond is geen kennisuitwisseling, dialoog of discussie. Met dit soort ‘communiceren’ zijn we genoeg vertrouwd. Het gaat er om of we elkaar echt kunnen bereiken. We noemen het daarom een Ervarium, want het directe ervaren staat voorop.

Adriaan Bertens begeleidt de avond. Hij is facilitatorcommunity builder en praktisch idealist. Op de avond geeft hij enkele praktische en vanzelfsprekende communicatierichtlijnen die het ervaren mogelijk maken. Als we die richtlijnen volgen ontstaat er tussen de aanwezigen een ‘ruimte’, een ‘midden’. De bedoeling is dat we die richtlijnen en de werking ervan mee naar huis nemen en in onze eigen situaties gaan toepassen.

Ben je benieuwd en wil je het zelf ervaren? Je bent van harte welkom!

Plaats:

Oud Burgeren Gasthuis, Prof. Cornelissenstraat 2, Nijmegen.

Tijd:

Aanvang om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.

Kosten:

Toegang is €2,50. Opgave via http://transitiontownnijmegen.nl/events/ervarium-permacultuur

Vrijdagavond 15 en 29 mei 2015 – Maak je eigen bijenkast workshop

Begin een nieuwe en hopelijk duurzame relatie met de bijen en bouw je eigen bijenkast. In samenwerking met de Stadswerkplaats Zutphen bieden wij je graag de mogelijkheid om in twee avonden een mooie en duurzame bijenkast te maken.

We gaan top bar kasten maken (ook wel bovenlattenkast genoemd). Dit is een bijenkast die goed aansluit bij de natuurlijke leefwijze van bijen. Tegelijk laat de top bar kast de mogelijkheid voor kleine ingrepen.

Begeleider van de workshop is Mels Wellian, die als cursusleider meubelmaken en werkplaatscoördinator betrokken is bij de Stadswerkplaats Zutphen. Mels heeft 15 jaar lang  zijn eigen meubelmakerij en restauratiebedrijf gehad in de binnenstad van Zutphen.

bijenkast top bar hiveA

De kasten maken we van uitsluitend natuurlijke materialen. Het hout is van de Douglasspar. Dit hoeft niet behandeld te worden en wordt hard door verwering. Het krijgt onder invloed van weer en wind een grijspatina en zal, mits op een sokkel of onderstel geplaatst, zeker 30 jaar meegaan.

Het interieur van de kast heeft 28 honingraatdragers. Door de hoek waaronder kast gebouwd is en de vorm van de honingraatdragers zullen de bijen de raat alleen aan deze bovenlatten hechten en niet aan de wanden of de bodem. De kast wordt in tweeën verdeeld door een scheidingsschot.

Het geleverde bouwpakket voor de cursus  is zo uitgevoerd dat er alleen montage hoeft plaats te vinden. Desondanks vergt het nog best veel tijd om dit goed uit te voeren. We bouwen de kasten twee aan twee. Technische ervaring is niet vereist.

In de loop van mei en juni zullen de bijen ook weer gaan zwermen en zullen de nieuwe volken huisvesting moeten vinden. Het is dus mogelijk je nieuwe kast snel met een eigen volk te vullen.

schets bijenkast

Plaats:

Stadswerkplaats Zutphen, De Waarden 309 Zutphen

Tijd:

Vrijdag 15 en 29 mei van 19.00 – 22.00 uur

Kosten

€ 143,50 incl. koffie en thee en materialen voor de kast.

(De kosten voor materialen en voorbewerking

bedragen € 107,50. Deze kosten zijn dus inclusief.)

Opgave:

Graag vóór 25 april a.s. via het contactformulier of via Mels Wellian, tel. 06 – 248 928 85. Er is plaats voor maximaal 8 deelnemers.

Donderdag 12 februari 2015 – Lezing Sociale Permacultuur in Zutphen

Op donderdagavond 12 februari houdt Adriaan Bertens een lezing over sociale permacultuur. Doel van de lezing is om de aanwezigen te laten ervaren wat je met echte communicatie kunt bereiken.

Binnen sociale permacultuur zoeken we naar vormen van samenwerken en samenleven die passen bij nieuwe visies op een veranderende en meer duurzame samenleving. Communicatie neemt in deze visies een essentiële plaats in.

De lezing is geen kennisuitwisseling, dialoog of discussie. Met dit soort ‘communiceren’ zijn we genoeg vertrouwd. Het gaat er deze avond om of we elkaar echt kunnen bereiken. We noemen het daarom een Ervarium, want het directe ervaren staat voorop.

Adriaan Bertens is facilitator, community builder en praktisch idealist. Op de avond geeft hij enkele praktische en vanzelfsprekende communicatierichtlijnen die het ervaren mogelijk maken. Als we die richtlijnen volgen ontstaat er tussen de aanwezigen een ‘ruimte’, een ‘midden’. De bedoeling is dat we die richtlijnen en de werking ervan mee naar huis nemen en in onze eigen situaties gaan toepassen.

Ben je benieuwd en wil je het zelf ervaren? Je bent van harte welkom!

Plaats:

Restaurant Eetlust, Oude Bornhof 55, Zutphen.

 Tijd:

Aanvang om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.

Kosten:

Toegang is vrij. Opgave is niet nodig.

Woensdag 7 januari 2015 – Plantkunde verdiepingscursus

De cursus Plantkunde is bedoeld voor mensen die hun plantenkennis op een hoger niveau willen brengen. Na de cursus weet je meer over de indeling van het plantenrijk, de bouw van de plant en de basale levensprocessen in en rondom de plant. In permacultuur ontwerpen maak je een meer gefundeerde keuze voor planten en plantgroepen.

De cursus is een aanvulling op je plantenkennis. Met inzicht in de systematiek, anatomie en fysiologie van de plant, wordt een aantal zaken gemakkelijker te begrijpen: Waarom hebben planten een voorkeur voor een bepaald type standplaats? Waarom doen bepaalde planten het in relatie tot elkaar zo goed? Je gaat permacultuur technieken die je nu al toepast meer in hun verband zien.

Docent is Manon Best. Zij volgde de lerarenopleiding plantenteelt bij Stoas Hogeschool en werkte als docent plant en dier in het praktijkonderwijs. Vanuit BIJ BEST Moestuineducatie geeft ze cursussen, excursies en lezingen waarbij tuinieren met de natuur centraal staat:

“Ik kijk graag vanuit de microwereld naar een plant. Hoe meer ik mij verdiep in de plantenwereld, hoe meer ik de complexiteit ervan ontdek. Voor mij is niets leuker dan de zoektocht naar antwoorden op de vele vragen die ontstaan. Ik neem anderen daar graag in mee.”

 

Opbouw van de cursus

De cursus bestaat uit zes avonden, waarin de volgende onderwerpen  aan bod komen:

–      Plantensystematiek en indeling van het plantenrijk, flora van Nederland, wijze van voortplanting en determineren van planten, indicatorplanten en onkruiden;

–      Morfologie en anatomie van de plant, zaden en –vermeerdering;

–      Fysiologie van de plant: fotosynthese en ademhaling, celstructuur en watertransport, plantenhormonen en voedingsstoffen;

–      Aanpassing van de plant aan zijn omgeving: de invloed van de a-biotische factoren zoals licht, zwaartekracht en bodem;

–      Ecologie: vegetatietypen; plantrelaties en successie; ontwikkeling van gildes, de rol van insecten in het gilde en symbiotische relaties met o.a. schimmels.

Daarnaast kunnen deelnemers aan de cursus zelf onderwerpen aandragen die ze in de praktijk tegen komen.

 

Cursusdata 2015

Woensdagavond van 19.30 tot 22 uur:

7 jan     21 jan     4 feb     18 feb     4 mrt     18 mrt

 

Plaats

De opleiding wordt gegeven in Sculptuurhuis de Egge, Spittaalstraat 90 in Zutphen.

 

Kosten

De kosten voor de cursus Plantkunde  bedragen 255 euro, inclusief lesmateriaal en koffie/thee.

 

Opgave:

U kunt zich opgeven door te mailen of te bellen naar info@permacultuur.org of 06 – 488 252 99. Dan ontvangt u een inschrijfformulier.

 

CSC_0022

 

 

Vrijdag 10 oktober 2014 – Sociale permacultuur cursus

De cursus sociale permacultuur is voor maatschappelijke initiatiefnemers. Mensen die een project starten met een duidelijk ideële doelstelling. Dat kan van alles zijn: projecten voor samenwonen, stadslandbouwprojecten, repaircafé’s, transitie-initiatieven. Noem maar op. In dit soort initiatieven werk je samen met andere vrijwilligers. En samenwerken gaat niet altijd gemakkelijk. Ook al heb je een flinke dosis enthousiasme met elkaar gemeen. De cursus sociale permacultuur gaat over optimaal samenwerken. Hoe bereik je dat? Wat voor obstakels kun je verwachten? De cursus  geeft achtergronden, inzichten en technieken, die je helpen een effectieve organisatie op te zetten.

Problemen tussen mensen zijn verreweg de belangrijkste faalfactor voor nieuwe maatschappelijke initiatieven: slechte communicatie, onduidelijk leiderschap, persoonlijke conflicten, trage besluitvorming. Dat soort dingen.

Problemen in organisaties zijn niet te vermijden. Daar zijn we mensen voor. Het verschil is dat effectieve organisaties problemen weten aan te pakken en samen op te lossen. Terwijl modderende organisaties de problemen eerder toedekken. Effectieve organisaties leren en komen sterker uit de bus. Ze weten de meerwaarde van samenwerking te benutten.

Uitgangspunt voor de cursus sociale permacultuur is uiteraard permacultuur. Dat betekent het ontwerpen van nuttige systemen door zoveel mogelijk met de natuur mee te werken. Toegepast op sociale permacultuur wordt dat het ontwerpen van organisaties op basis van de (sociale) natuur van de mens. We gaan onderzoeken welke principes gelden voor samenwerking tussen mensen. En we gaan op basis van deze principes een sociaal ontwerp maken.

Naast permacultuur (Looby McNamara: People & Permaculture) halen we inspiratie uit verschillende tradities die goed aansluiten bij permacultuur. Voorbeelden zijn:

–   Scott Peck (community building);

–   Stephen Covey (Seven Habits of Highly Effective People);

–   Otto Scharmer (Theorie U); en

–   Peter Block (the Abundant Community).

Docent van de opleiding is Adriaan Bertens van Sichting Samenbeleving. Adriaan volgde de permacultuur opleiding bij Katharine Hone in 2014. Hij is ervaren facilitator (Unilever, KPN) en community builder (Ekodorf Tempelhof).  Zijn opvatting over verandering:

“Waar het radicale midden wordt gecultiveerd, komt sociale beweging op gang.”

 

Opbouw van de cursus:

downloadDe cursus bestaat uit vier afzonderlijke dagen en een terugkomdag.

De eerste dag staat het ‘ik’ centraal: wat is je essentie, wat zijn je kernkwaliteiten? Dag twee staat in het teken van het ‘het’, ofwel de taak van de organisatie. De derde dag gaat over het ’wij’, de groepsdynamica. En op de vierde dag komen de draden bij elkaar in het ‘midden’ en kijken we naar effectiviteit van het geheel.

 

Op de terugkomdag koppelen we terug naar de eigen praktijkervaring en kijken we vooruit.

Deelnemers aan de cursus kunnen hun eigen initiatief inbrengen en daarvoor een ontwerp maken.

 

Cursusdata 2014:

10 en 11 oktober en 14 en 15 november 2014

De lestijden zijn van 10 tot 17 uur. Er is niet voorzien in overnachting.

Terugkomdag: in overleg

 

Plaats:

De cursus wordt in Gemeenschapshuis 47 gegeven: Warnsveldseweg 47 in Zutphen.

 

Kosten:

De kosten voor de cursus Sociale Permacultuur bedragen 120 euro, inclusief lesmateriaal, koffie/thee en (vegetarische) lunch.

 

Opgave:

U kunt zich opgeven door te mailen of te bellen naar info@permacultuur.org of 06 – 488 252 99. Dan ontvangt u een inschrijfformulier.

N.b. om aan de cursus deel te kunnen nemen is bekendheid met permacultuur wenselijk, bijvoorbeeld via een PDC, introductiecursus of zelfstudie.

Vrijdag19 september 2014 – Houtbewerken basiscursus

In 7 vrijdagen leer je alles over bomen, hout en traditionele houtbewerkingstechnieken.

Er wordt gewerkt in het mooie bos ‘de Midgaard’ in Almen.

De lessen zijn praktijk gericht; veel zelf doen en maken! We volgen de traditie van het Engelse ‘green woodwork’. Hierbij wordt vooral gewerkt met vers geoogst rondhout, dus de hele boom of boomstam.

Tijdens de lessen wordt ingegaan op de achtergronden van het werken met vers hout. Je leert veel over bomen (die we zelf kappen) en houtsoorten. We behandelen uitgebreid de verschillende gereedschappen en de technieken om er mee te werken. Ook de aanschaf en het onderhoud van het gereedschap komt aan de orde.

Er worden verschillende kleine werkstukjes gemaakt. Na een aantal lessen begin je aan je eindwerkstuk; een kruk, stoel, schaafbok of een ander project.

Docenten zijn Job Suijker en Sjors van der Meer.

 

Plaats:

het bos ‘de Midgaard’ in Almen.

Data

19 september, 3 oktober, 17 oktober, 31 oktober, 14 november, 28 november, 12 december

Kosten

425 euro incl. koffie/ thee en soep

Opgave:

Meer informatie en opgave via www.vers-hout.nl 

 

lso_20120901_7247

Zaterdag 28 juni 2014 – Shingles maken workshop

Shingles zijn dakpannen, gemaakt van hout, meestal eiken. Je gebruikt ze als dakbedekking voor bijvoorbeeld een schuurtje,  overkapping of houthok. Op deze workshop maken we shingles voor de leemmuur op de permacultuurtuin. Het wordt een middagje ontspannen werken & leren. Aansluitend zijn er pizza’s uit de leemoven.

Workshopbegeleider is Job Suijker die sinds 2011 workshops en cursussen in het bewerken van vers hout geeft. Daarbij gaat het erom hoe je uit een pas gevelde boom iets functioneels of moois kunt maken?  Daar zijn allerlei technieken voor en specifieke handgereedschappen. Vers hout bewerking is een oud ambacht dat in Nederland aan een come back bezig is.

Voor deze workshop gaan we vooral blokken hout (eiken, kastanje, lariks) kloven om de dakpannen van gewenste grootte te maken. En we leren de techniek van het leggen van de dakpannen en het bevestigen aan de dakconstructie.

IMG_9025_2

Plaats:

Permacultuurtuin Zutphen

Tijd:

Zaterdag 28 juni van 14.00 – 18.00 uur en aansluitend pizza’s maken tot circa 20.00 uur

Kosten:

Middag:  20 euro, inclusief koffie/thee

Avond met pizza’s:  7,50 euro

Opgave:

Vóór 23 juni a.s. via info@permacultuur.org of 06- 488 252 99IMG_2190